Ратушняк Георгій Сергійович

Резюме

Сторінка GOOGLE Академія :

 

http://scholar.google.com.ua/citations?user=eailvoMAAAAJ&hl=uk

 

 

Ратушняк Георгій Сергійович – к.т.н., професор кафедри теплогазопостачання, декан ФТЕГП Вінницького національного технічного університету, професор Міжнародної Кадрової Академії, академік Академії будівництва України, заслужений працівник освіти України, лауреат першої міністерської премії «За досягнення в навчально-виховній та науково-педагогічній роботі» та лауреат обласної педагогічної премії.

 

Працює в університеті на посадах доцента з 1980 року, професора з 1992 року, завідувача кафедри з 1995-1997 років та 2012 року, заступника декана з 1980 року, декана факультету з 1990 року, директора інституту з 2002 року, декана факультету будівництва теплоенергетики та газопостачання з 2015 року.

           

Кандидатську дисертацію за спеціальністю «Гідравліка та інженерна гідрологія» захистив в 1975 році, вчене звання доцента присвоєно в 1979 році, а вчене звання професора присвоєно в 2008 році.

           

Напрям наукової діяльності – "Вдосконалення технологічних процесів та робочих параметрів тепло-, ресурсо- та природозберігаючих систем й устаткування для будівельної галузі та житлово-комунального господарства".

           

Підготував 4 кандидатів наук та 25 магістрів.

           

Автор понад 425 науково-методичних праць, серед яких 7 монографій, 14 підручників та 12 навчальних посібників з грифом Міністерства та 19 з грифом університету, 81 авторських свідоцтв та патентів.

           

Внесений до іміджевого видання «Кращі науково-педагогічні працівники вищих закладів України». Відзначений Почесною грамотою Академії педагогічних наук України та знаком «Відмінник освіти України».