Ратушняк Георгій Сергійович

Кафедра: Кафедра Інженерних систем у будівництві
Посада: завідувач кафедри, професор

Резюме

Завідувач кафедри інженерних систем у будівництві з 1 вересня 2020 року. Був засновником кафедри теплогазопостачання і завідувачем кафедри ТГП з січня 2002 по лютий 2015 року, к. т. н., професор кафедри ІСБ, деканом факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання. Працює у ВНТУ з 1970 року. Заслужений працівник освіти України, "Відмінник освіти". Є лауреатом першої премії Міністерства вищої та середньої освіти УРСР "За досягнення в навчально-виховній та науково-педагогічній роботі", лауреатом премії Міністерства освіти України, лауреатом обласної педагогічної премії. Член науково-методичної комісії Міністерства освіти України з напряму "Геодезія і картографія", член президії асоціації "Кадри будівництва України", академік Академії будівництва України, професор Міжнародної кадрової Академії. Включений до Іміджевого видання "Кращих науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України". Нагороджений почесними грамотами Державного комітету України з енергозбереження, Вінницької обласної державної адміністрації, Президії Академії педагогічних наук.
Основні навчальні дисципліни: "Інженерна геодезія", "Моніторинг довкілля і інженерні методи охорони біосфери", "Технічні засоби охорони повітряного басейну", "Теоретичні основи очищення газових викидів".
Галузь наукових інтересів: розробка методології та технічних засобів по використанню природного середовища в результаті антропогенної діяльності. Займається вирішенням проблеми педагогіки вищої школи, що пов`язана з активізацією пізнавальної діяльності студентів шляхом впровадження прогресивних технологій навчання.
Під керівництвом Ратушняка Г.С. підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій, підготовлено до захисту 2 кандидатських дисертації, крім того за сприянням, порадами та консультаціями захищено 6 кандидатських дисертацій.
Кількість наукових публікацій: 441, з яких 1 підручник, 12 посібників з грифом МОН, 17 посібників з грифом ВНТУ, 8 монографій, 81 патент та авторських свідоуцтв.

Публікацій 341

Електронна пошта ratushnyak@vntu.edu.ua