Ратушняк Георгій Сергійович

Кафедра: Кафедра Інженерних систем у будівництві
Посада: завідувач кафедри, професор

Публікації

Інші (13)

1. Методичні вказівки до виконання практичної роботи «Еколого-географічний аналіз і оцінювання стану території» з дисципліни «Топографія з основами картографії» для студентів напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 18 с.
2. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки “Будівництво” на тему: «Визначення координат точок знімального обґрунтування та побудова плану будівельного майданчика» [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич, Т. Ю. Вовк. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 26 с.
3. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи на тему "Обґрунтування технологічних параметрів біогазових установок" з дисципліни “Енергозбереження та експлуатація систем теплогазо-постачання і вентиляції ” для студентів напряму підготовки “Будівництво” / уклад. Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 24 с.
4. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція” та до підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою всіх форм навчання [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, Н. М. Слободян, О. П. Колісник. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 57 с.
5. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки – “Будівництво” на тему: “Будова нівеліра, його перевірки та визначення переміщень” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 22 с.
6. Методичні вказівки до виконання практичних робiт з дисципліни "Енергозбереження та експлуатацiя систем ТГПiВ" для студентів напряму підготовки 0921 – “Будівництво” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, Т. Ю. Вовк. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 25 с.
7. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки 0921–“Будівництво” на тему: “Розрахунок розмічувальних елементів та складання розмічувального креслення” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, В. В. Петрусь. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 20 с.
8. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Технічні засоби охорони повітряного басейну” для студентів напряму підготовки 0921 – “Будівництво” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 36 с.
9. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки 0921 – “Будівництво” на тему: “Геодезичні розрахунки при проектуванні вертикального розпланування” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, О. П. Сліпенька. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 24 с.
10. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки 0921 – “будівництво” на тему: “рішення інженерно-геодезичних задач на місцевості” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, О. П. Сліпенька. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 34 с.
11. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки 0921 – “Будівництво” на тему: “Будова теодоліта і вимірювання кутів” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, О. П. Сліпенька. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 26 с.
12. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів напряму підготовки 0921 - “Будівництво” Тема: «Побудова профілю траси та визначення проектної лінії» [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 20 с.
13. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова. – Вінниця : ВДТУ, 2003. – 25 с.

Монографії (8)

1. Ратушняк Г. С. Біогазові установки з відновлюваними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 84 с. – ISBN 978-966-641-706-3.
2. Ратушняк Г. С. Регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 112 c. - ISBN 978-966-641-643-1.
3. Ратушняк Г. С. Управління змістом проектів із забезпечення надійності зовнішніх газорозподільних мереж : монографія / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська. – Вінниця, 2014. – 128 с. – ISBN 978-966-641-582-3.
4. Ратушняк Г. С. Прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних дорожніх каменів [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, І. Н. Дудар, Ю. С. Бікс. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 120 c. - ISBN 978-966-641-583-0.
5. Ратушняк Г. С. Енергоефективні технологічні процеси та обладнання біоконверсії [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 160 с. - ISBN 978-966-641-546-5.
6. Ратушняк Г. С. Інтенсифікація біоконверсії коливальним перемішуванням субстрату [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула − Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. – 117 с. - ISBN 978-966-641-272-3.
7. Ратушняк Г. С. Вібросилова технологія формування декоративних бетонних виробів [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян– Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 161 c. - ISBN 978-966-641-221-1.
8. Ратушняк Г. С. Критеріальннй метод оцінювання засобів обліку в системах водопостачання [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, С. Й. Шаманський. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 180 c. - ISBN 966-641-062-1.

Навчальні посібники (27)

1. Низькопотенційна енергетика [Текст] : навчальний посібник / А. О. Редько, М. К. Безродний, М. В. Загорученко [та ін.] ; під ред. академіка НАНУ А. А. Долинського. - Харків : ТОВ "Друкарня Мадрид". – 2016. – С. 412.
2. Санітарно-технічні роботи : навчальний посібник / О. М. Лівінський, О. І. Курок, Г. С. Ратушняк [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 280 с.
3. Геодезичне забезпечення будівництва [Текст]. Частина 2 : навчальний посібник / [Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич, Ю. С. Бікс, Т. Ю. Вовк ]. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 99 с.
4. Геодезичне забезпечення будівництва [Текст]. Частина 1 : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич, Ю. С. Бікс, Т. Ю. Вовк. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 98 с.
5. Технологія спеціальних будівельних робіт [Текст] : навчальний посібник / О. М. Лівінський, І. Н. Дудар, А. Д. Єсипенко [та ін.]. – Київ : "МП Леся", 2010. – 96 с.
6. Ратушняк Г. С. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання [Текст] : навч. посібник / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 170 с.
7. Ратушняк Г. С. Управління енергозберігаючими проектами термореноваціії будівель [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 130 с.
8. Ратушняк Г. С. Інженерні вишукування [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич, О. Г. Лялюк. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 150 с.
9. Ратушняк Г. С. Засоби очищення газових викидів [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. - 207 с.
10. Ратушняк Г. С. Геодезичні роботи в будівництві [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк.- Вінниця : ВНТУ, 2008. - 179 с.
11. Ратушняк Г. С. Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк .- Вінниця: ВНТУ, 2006. - 106 с.
12. Ратушняк Г. С. Енергозбереження в системах біоконверсії [Текст] : навч. посібник / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула. – Вінниця : УНІВЕРСУМ – Вінниця. 2006. – 87 с.
13. Ратушняк Г. С. Технічні засоби очищення газових викидів [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк.- Вінниця : ВНТУ, 2005. - 158 с.
14. Лялюк О. Г. Моніторинг довкілля [Текст] : навчальний посібник / О. Г. Лялюк, Г. С. Ратушняк. - Вінниця : ВНТУ, 2004.- 140 c.
15. Ратушняк Г. С. Будівельна теплофізика [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова.- Вінниця : ВНТУ, 2004. - 119 с.
16. Ратушняк Г. С. Інженерні методи захисту біосфери [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян.- Вінниця : ВДТУ, 2003. - 115 с.
17. Проектування захисних конструкцій будівель за теплофізичними параметрами [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова .- Вінниця : ВДТУ, 2003. - 78 с.
18. Ратушняк Г. С. Топогрфія з основами картографії [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк. - Київ : Цетр навчальної літератури, 2003. - 98 с.
19. Ратушняк Г. С. Теоретичні основи технології очищення газових викидів [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк. - Вінниця : ВДТУ, 2002. - 96 с.
20. Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання. [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова .- Вінниця : ВДТУ, 2002. - 120 с.
21. Експлуатація внутрішнього обладнення систем газопостачання [Текст] : навчальний посібник / Г.С. Ратушняк, Г. С. Попова.- Вінниця: ВДТУ, 2001. - 94 с.
22. Експлуатація зовнішніх газопроводів і споруд систем газопостачання [Текст] : навчальний посібник / Г.С. Ратушняк, Г. С. Попова.- Вінниця: ВДТУ, 2001. - 94 с.
23. Експлуатація системи теплопостачання та вентиляції [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова. – Вінниця : ВДТУ, 2000. –122 с.
24. Ратушняк Г. С. Практикум з будівельної теплофізики [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова.- Вінниця : ВДТУ, 1998. - 86 с.
25. Ратушняк Г. С. Інженерні мережі будівель. Практикум [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян. - Вінниця : ВДТУ, 1998. - 73 с.
26. Ратушняк Г. С. Використання топографічних карт і планів при проектуванні споруд [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова. – Вінниця : ВДТУ, 1997. –125 с.
27. Ратушняк Г. С. Практикум по инженерной геодезии в строительстве [Текст] : учеб. пособие / Г. С. Ратушняк. - Киев : УМК ВО, 1989. - 208 с.

Патенти (80)

1. Пат. 150607, C02F11/04. БІОГАЗОВА УСТАНОВКА ІЗ СОНЯЧНИМ КОЛЕКТОРОМ ТА ТЕПЛООБМІННИКОМ [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, О. Г. Лялюк, А. О. Лялюк (Україна). – № u202103888, заявл. 05.07.2021 , опубл. 09.03.2022, Бюл. № 49. – 4 с. : кресл.
2. Пат. 150606, C12M1/00, C02F11/04. БІОГАЗОВА УСТАНОВКА З ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ ТА ТЕПЛООБМІННИКОМ [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, О. Г. Лялюк, А. О. Лялюк (Україна). – № u202103878, заявл. 05.07.2021 , опубл. 09.03.2022, Бюл. № 49. – 4 с. : кресл.
3. Пат. 147137, МПК E04G 23/00 ; E04B 1/74 ; E06B 7/16. Спосіб утеплення вузла примикання дверного блока до стінового прорізу зовнішньої стіни [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн, Ю. С. Бікс, О. Г. Ратушняк (Україна). – № u 2020 07445 ; заявл. 23.11.2020 ; опубл. 14.04.2021, Бюл. № 15. – 4 с. : кресл.
4. Пат. 148252, МПК B01J 8/00. Термокаталітичний реактор із сонячною батареєю [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, О. Г. Лялюк, А. О. Лялюк (Україна). – № u 2021 00595, заявл. 12.02.2021 , опубл. 21.07.2021, Бюл. № 29. – 4 с. : кресл.
5. Пат. 148245, МПК B01J 8/00. Термокаталітичний реактор для нейтралізації шкідливих домішок [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, О. Г. Лялюк, А. О. Лялюк (Україна). – № u 2021 00444 ; заявл. 05.02.2021 ; опубл. 21.07.2021, Бюл. № 29. – 4 с. : кресл.
6. Пат. 149834, МПК(2021.01) С12М 1/00, B01F 7/00. Біогазова установка [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, О. Г. Лялюк, А. О. Лялюк (Україна). – № u 2021 03863, заявл. 08.07.2021 , опубл. 08.12.2021, Бюл. № 49. – 4 с. : кресл.
7. Пат. 139606 UA, МПК E04B 1/76 ; E04G 23/00. Спосіб утеплення вузла примикання перекриття на технічному горищі [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн (Україна). – № u 2019 07036 ; заявл. 24.06.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. – 4 с. : кресл.
8. Пат. 140672 UA, МПК E04G 23/00. Спосіб улаштування конструктивного вузла утеплення засклених балконів [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Горюн (Україна). – № u 2019 08045 ; заявл. 12.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 4 с. : кресл.
9. Пат. 141390 UA, МПК G01N 25/18. Установка для визначення теплопровідності будівельних матеріалів [Текст] / Ю. С. Бікс, Г. С. Ратушняк, О. Ю. Співак, О. Г. Ратушняк, О. Г. Лялюк (Україна). – № u 2019 08718 ; заявл. 19.07.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. – 5 с. : кресл.
10. Пат. 142300 UA, МПК E04F 13/00 ; E04B 1/76 ; E04G 23/00. Спосіб утеплення вузла примикання балконної плити [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн (Україна). – № u 2019 12113 ; заявл. 21.12.2019 ; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 10. – 4 с. : кресл.
11. Пат. 134337 UA, МПК E04C 2/00, E04C 2/10. Енергоефективний будівельний блок [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, А. О. Лялюк, О. Г. Ратушняк (Україна). – № u 201812518 ; заявл. 17.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – 5 с.
12. Пат. 123919 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв, А. О. Лялюк (Україна). - № u 2017 10081 ; заявл. 18.10.2017 ; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5. - 5 с. : кресл.
13. Пат. 128148 UA, МПК A01F 15/02, E04C 1/00, B27N 3/00. Установка для виготовлення пресованих солом`яних блоків заданої щільністю та геометричних розмірів [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, І. В. Коц, А. О. Лялюк (Україна). - № u 2018 01621 ; заявл. 19.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. - 5 с.
14. Пат. 126455 UA, МПК E04B 1/76, E04F 13/00, E02D 31/02. Спосіб утеплення вузла примикання цоколя технічного підпілля [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Материнська (Україна). - № u 2017 12875 ; заявл. 26.12.2017 ; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12. - 4 с. : кресл.
15. Пат. 129025 UA, МПК E04B 1/62, E04F 13/00, E02D 31/02. Спосіб утеплення вузла примикання віконного блока до стінового прорізу [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Материнська (Україна). - № a 2018 03855 ; заявл. 10.04.2018 ; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20. - 4 с. : кресл.
16. Пат. 126164 UA, МПК E04G 23/00. Спосіб утеплення вузла примикання перекриття на горищі [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Материнська (Україна). - № u 2017 12881 ; заявл. 26.12.2017 ; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.
17. Пат. 130548 UA, МПК E04C 2/00, E04C 2/16. Багатошаровий теплоізоляційний стіновий блок [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, О. В. Тітко, А. О. Лялюк (Україна). - № u 2018 07226 ; заявл. 26.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23. - 6 с.
18. Пат. 127538 UA, МПК E04B 1/76. Спосіб термомодернізації вузла примикання вікна ззовні фасаду будівлі [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Материнська (Україна). - № u 2018 01652 ; заявл. 19.02.2018 ; опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15. - 5 с.
19. Пат. 127505 UA, МПК E04C 2/16, E04C 2/30. Каркасна стінова панель із теплозвукоізоляційних солом`яних блоків [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. О. Лялюк, Ю. С. Бікс (Україна). - № u 2018 00985 ; заявл. 02.02.2018 ; опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15. - 7 с.
20. Пат. 128299 UA, МПК C02F 11/04. Каскадна біогазова установка [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян, К. В. Колесник, Д. А. Шпіта, А. О. Лялюк (Україна). - № u 2018 03529 ; заявл. 02.04.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. - 4 с. : кресл.
21. Пат. 121651 UA, МПК E04C 2/10. Зовнішній стіновий теплозвукоізоляційний блок [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. О. Лялюк, Ю. С. Бікс (Україна). - № u 2017 06564 ; заявл. 26.06.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. - 4 с.
22. Пат. 109857 UA, МПК F25D 21/04, F25D 29/00. Холодильник [Текст] / Г. С. Ратушняк, Д. С. Байбак (Україна). - № u201602690 ; заявл. 18.03.2016 ; опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17. - 4 с. : іл.
23. Пат. 107588 UA, МПК F16L 58/02. Пристрій для санації та термореновації трубопроводів теплових мереж [Текст] / Г. С. Ратушняк, М. В. Поліщук (Україна). - № u201600098 ; заявл. 04.01.2016 ; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11. - 4 с. : іл.
24. Пат. 103681 А UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Власенко, К. В. Анохіна, В. О. Каташинський (Україна). - № u201506246 ; заявл. 24.06.2015 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24. - 4 с. : кресл.
25. Пат. 102958 UA, МПК F16L 58/06. Спосіб санації та термореновації трубопроводів теплових мереж [Текст] / Г. С. Ратушняк, М. В. Поліщук (Україна). - № u201505357 ; заявл. 02.06.2015 ; опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22. - 4 с. : іл.
26. Пат. 100433 UA, МПК C02F 11/04, F24J 2/00. Біогазова установка з сонячним колектором [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201500972 ; заявл. 09.02.2015 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14. - 5 с. : кресл.
27. Пат. 101177 UA, МПК C02F 11/04, F25B 30/00. Біогазова установка з тепловим насосом [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201502928 ; заявл. 30.03.2015 ; опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16. - 5 с. : кресл.
28. Пат. 97208 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка з сонячною батареєю [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв, О. Я. Сімакова (Україна). - № u201406964 ; заявл. 20.06.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. - 5 с. : кресл.
29. Пат. 97959 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201412021 ; заявл. 06.11.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7. - 5 с. : кресл.
30. Пат. 90255 UA, МПК C02F 11/0, C05F 11/00. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв, М. В. Поліщук (Україна). - № u201306623 ; заявл. 28.05.2013 ; опубл. 26.05.2014, Бюл. № 10. - 4 с. : кресл.
31. Пат. 92632 UA, МПК C23F 13/00. Мобільна установка для влаштування вертикального глибинного анодного заземлювача з металонасиченого бетону [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. П. Слюсаренко, О. І. Ободянська (Україна). - № u201403123 ; заявл. 27.03.2014 ; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16. - 5 с. : кресл.
32. Пат. 95068 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка з сонячною батареєю [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв, О. Я. Сімакова (Україна). - № u201406963 ; заявл. 20.06.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23. - 5 с. : кресл.
33. Пат. 79368 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201209984 ; заявл. 20.08.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
34. Пат. 81628 UA, МПК F24F 13/02, F24F 13/08. Регулюючий відвід [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський (Україна). - № u201214504 ; заявл. 18.12.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. - 5 с. : кресл.
35. Пат. 82089 UA, МПК F24F 13/02, F24F 13/08. Регулюючий пристрій прямокутного повітроводу [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський (Україна). - № u201214134 ; заявл. 11.12.2012 ; опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14. - 6 с. : кресл.
36. Пат. 73073 UA, МПК C23F 13/00. Глибинний анодний заземлювач [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. П. Слюсаренко, О. І. Ободянська (Україна). - № u201202358 ; заявл. 28.02.2012 ; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17. - 6 с. : кресл.
37. Пат. 74372 UA, МПК C23F 13/00. Глибинний анодний заземлювач [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. П. Слюсаренко, О. І. Ободянська (Україна). - № u201204424 ; заявл. 09.04.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. - 5 с. : кресл.
38. Пат. 66911, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський (Україна). - № u201107809 ; заявл. 21.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2. - 3 с. : кресл.
39. Пат. 66912, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський (Україна). - № u201107810 ; заявл. 21.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2. - 3 с. : кресл.
40. Пат. 67819, МПК C02F 11/04. Біогазова установка з тепловим насосом [Текст] / Г.С. Ратушняк, В. В. Джеджула, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201108680 ; заявл. 11.07.2011 ; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5. - 5 с. : кресл.
41. Пат. 69747 UA, МПК G01N 3/10. Установка для вимірювання горизонтальної складової тиску в масиві бетонної суміші [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс (Україна). - № u201112884 ; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 5 с. : кресл.
42. Пат. 66911, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський (Україна). - № u201009851 ; заявл. 09.08.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
43. Пат. 61665 UA, МПК C23F 13/00. Матеріал для виготовлення анодного заземлювача [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. П. Слюсаренко, О. І. Ободянська, Ю. С. Бікс (Україна). - № u201100009 ; заявл. 04.01.2011 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14. - 2 с. : кресл.
44. Пат. 61666 UA, МПК C23F 13/00. Матеріал для виготовлення анодного заземлювача [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. П. Слюсаренко, О. І. Ободянська, Ю. С. Бікс (Україна). - № u201100011 ; заявл. 04.01.2011 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14. - 2 с. : кресл.
45. Пат. 62410, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський (Україна). - № u201101773 ; заявл. 15.02.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16. - 3 с. : кресл.
46. Пат. 63825 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, К. В. Анохіна, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201102656 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. - 2 с. : кресл.
47. Пат. 63826 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, К. В. Анохіна, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201102659 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. - 2 с. : кресл.
48. Пат. 64957 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г.С. Ратушняк, В. В. Джеджула, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201104704 ; заявл. 18.04.2011 ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. - 3 с. : кресл.
49. Пат. 52714 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула (Україна). - № u201001300 ; заявл. 08.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17. - 2 с. : кресл.
50. Пат. 52768, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій [Текст] / Р. В. Степанковський, Г.С. Ратушняк (Україна). - № u201002050 ; заявл. 25.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17. - 2 с. : кресл.
51. Пат. 49746 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u200911674 ; заявл. 16.11.2009 ; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9. - 3 с. : кресл.
52. Пат. 54116 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u201005458 ; заявл. 05.05.2010 ; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20. - 2 с. : кресл.
53. Пат. 40952 UA, МПК G01N 3/10, E02D 1/00. Стабілометр [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин (Україна). - № u200814721 ; заявл. 22.12.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. - 8 с. : кресл.
54. Пат. 43253 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u200902265 ; заявл. 16.03.2009 ; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15. - 2 с. : кресл.
55. Пат. 43263 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u200902331 ; заявл. 16.03.2009 ; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15. - 2 с. : кресл.
56. Пат. 44940, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій [Текст] / Р. В. Степанковський, Г. С. Ратушняк (Україна). - № u200903248 ; заявл. 06.04.2009 ; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20. - 4 с. : кресл.
57. Пат. 29362 UA, МПК F04B 43/06. Гідроприводний мембранний насос [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, В. В. Петрусь, А. Б. Насіковський (Україна). - № u200710316 ; заявл. 17.09.2007 ; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
58. Пат. 31167 UA, МПК G01N 3/10, E02D 1/00. Стабілометр [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин (Україна). - № u200714148 ; заявл. 17.12.2007 ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6. - 4 с. : кресл.
59. Пат. 31173 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула (Україна). - № u200714164 ; заявл. 17.12.2007 ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
60. Пат. 33043, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій [Текст] / Р. В. Степанковський, Г. С. Ратушняк (Україна). - № u200801268 ; заявл. 01.02.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
61. Пат. 34016 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула (Україна). - № u200801976 ; заявл. 18.02.2008 ; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14. - 2 с. : кресл.
62. Пат. 36453 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u200806844 ; заявл. 19.05.2008 ; опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20. - 3 с. : кресл.
63. Пат. 22066 UA, МПК F16L 58/02. Пристрій для санації та очищення підземного металевого трубопроводу [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Глубокий, О. М. Лялюк (Україна). - № u200612402 ; заявл. 27.11.2006 ; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4. - 2 с.
64. Пат. 23911 UA, МПК G01N 3/10, E02D 1/00. Прилад тривісного стиснення [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин (Україна). - № u200701215 ; заявл. 05.02.2007 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8. - 6 с. : кресл.
65. Пат. 26811 UA, МПК E04B 7/00. Теплогідроізоляційна покрівля [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна, О. Г. Ратушняк (Україна). - № u200704953 ; заявл. 03.05.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16. - 2 с. : іл.
66. Пат. 26498 UA, МПК C02F 5/00. Вібросиловий канавокопач [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, О. І. Ободянська (Україна). - № u200705203 ; заявл. 11.05.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15. - 3 с. : кресл.
67. Пат. 24621 UA, МПК G01N 3/10, E02D 1/00. Установка для тривісних досліджень ґрунтів [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Б. Волошин (Україна). - № u200701227 ; заявл. 05.02.2007 ; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10. - 5 с. : кресл.
68. Пат. 24609 UA, МПК G01N 3/10, E02D 1/00. Стабілометр [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Б. Волошин (Україна). - № u200701143 ; заявл. 05.02.2007 ; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10. - 8 с. : кресл.
69. Пат. 21546 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u200610904 ; заявл. 16.10.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
70. Пат. 15894 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u200601110 ; заявл. 06.02.2006 ; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. - 2 с. : кресл.
71. Пат. 15904 UA, МПК F16L 58/02. Пристрій для санації підземного металевого трубопроводу [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Глубокий, О. М. Лялюк (Україна). - № u200601129 ; заявл. 06.02.2006 ; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. - 2 с.
72. Пат. 17230 UA, МПК E04B 2/02, E04B 2/14. Теплоізоляційна панель [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, О. Г. Чухряєва (Україна). - № u200603243 ; заявл. 27.03.2006 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9. - 2 с. : іл.
73. Пат. 13260 UA, МПК C02F 11/04. Експериментальна установка для вимірювання середніх температур стінки та температурних напорів [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u200509738 ; заявл. 17.10.2005 ; опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
74. Пат. 7184 А UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u20041008416 ; заявл. 18.10.2004 ; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
75. Пат. 7938 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u20041210473 ; заявл. 20.12.2004 ; опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7. - 2 с. : кресл.
76. Пат. 9697 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u200502273 ; заявл. 14.03.2005 ; опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10. - 2 с. : кресл.
77. Пат. 67492 А UA, МПК F24D 12/00. Комбінована теплоакумуляційна електрична система опалення [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк, Т. В. Тхор (Україна). - № u2003109048 ; заявл. 06.10.2003 ; опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6. - 1 с. : іл
78. Пат. 70885 А UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u20031213279 ; заявл. 31.12.2003 ; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10. - 2 с. : кресл.
79. Пат. 65160 A UA, МПК F04B 9/02 . Плунжерний насос високого тиску [Текст] / І. В. Коц , О. Ю. Дец, Т. Ю. Вовк, І. Б. Матвєєв, Г. С. Ратушняк (Україна). –2003065358 ; заявл. 10.06.2003 ; опубл. 15.03.2004, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
80. Пат. 32848 A UA, МПК B01D 46/10. Фільтр для очищення газів [Текст] / О. Г. Лялюк, В. Р. Сердюк, Г. С. Ратушняк (Україна). – № 98062872 ; заявл. 02.06.1998 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 5 с. : кресл.

Статті (156)

1. Аналіз впливу факторів на надійність забезпечення енергоефективності огороджувальних конструкцій у вузлах примикання з використанням лінгвістичних змінних / Г.С. Ратушняк, О.Г. Лялюк, О.Ю. Горюн // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2022. – Випуск 40. – с. 28-36.
2. Ратушняк Г. С. Експериментальні дослідження теплопровідності теплоізоляційних матеріалів із мінеральної вати [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, А. О. Лялюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві – 2022. – № 1. – С. 43-48.
3. Ратушняк Г. С. Шляхи підвищення енергоефективності термокаталітичнх реакторів [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2021. – № 2. – С.88-93. URL: https://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/728/679
4. Georgiy S. Ratushnyak, Olena G. Lyalyuk, Olga G. Ratushnyak, Yuriy S. Biks, Iryna V. Shvarts, Roman B. Akselrod, Pawel Komada, Zaklin Grądz, Kuanysh Muslimov, and Olga Ussatova Assessment of Ecology-Economic Efficiency in Providing Thermal Stabilization of Biogas Installations [текст] // Biomass as Raw Material for the Production of Biofuels and Chemicals/ Ed. W. Wojcik, M. Pawlowska Routledge Taylor & Francis Group: LONDON AND NEW YORK, 2021 P. 25-31.
5. Ратушняк Г.С. , Анохіна К.В. Будівельна теплофізика
6. ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СВІТЛОПРОЗОРИХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ /Ратушняк Г.С, Панкевич О.Д. ,. Панкевич В.В.// Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - Том 30 № 1(2021). - С. 148-156.
7. Ратушняк Г. С. Оцінювання енергоефективності світлопрозорих огороджувальних конструкцій будівель [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич, В. В. Панкевич // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2021. – № 2. – С. 81-87.
8. Ратушняк Г. С. Моделювання теплопередавання у вузлі примикання балконної плити до зовнішньої стіни [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн, В. І. Дацюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2020. – № 1. – С. 80-86.
9. Установка для дослідження теплопровідності енергоефективних теплоізоляційних матеріалів рослинного походження [Текст] / Ю. С. Бікс, Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк, А. О. Лялюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2020. – № 1. – С. 100-107.
10. Biks Y. Application of AHP and GRA methods in energy efficiency potential`s assessment of envelopes natural materials [Text] / Y. Biks, G. Ratushnyak, O. Ratushnyak, P. Ryapolov // JTBP. – 2020. – Vol. 2 – No. 2. – P. 48-62.
11. Моделювання теплопередавання у вузлі примикання віконного блоку до зовнішньої стіни / Г.С. Ратушняк, О. Ю. Горюн, А. О. Лялюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2020. - № 2. – С. 113-118.
12. Оцінювання теплоізоляційних показників огороджувальних конструкцій будівель лінгвістичними змінними / Г.С. Ратушняк, В.В. Панкевич // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2020. - № 2. – С. 77-87.
13. Моделювання теплопередачі у вузлі примикання горищного перекриття до зовнішніх огороджувальних конструкцій / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн, А. О. Лялюк // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - 2020. - Вип. 35. - с. 26-33.
14. Ратушняк Г. С. Планування експерименту з дослідження чинників, що впливають на термічний опір огороджувальних конструкцій при їх термомодернізації [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн // Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві. – 2019. – № 1. – С. 66-71.
15. Алгоритм реалізації проекта управління імовірністю теплової відмови теплоізоляційної оболонки будівлі [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, О. Г. Лялюк, А. О. Лялюк // Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві. – 2019. – № 1. – С. 140-146.
16. Ратушняк Г. С. Моделювання теплового режиму вузла примикання балконної плити з утепленням [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн, О. М. Паламарчук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2019. – № 2. – С. 199-203.
17. Ратушняк Г. С. Ієрархічна класифікація факторів впливу на підвищення енергоефективності теплоізоляційної оболонки будівель [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Панкевич // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2019. – № 2. – С. 204-209.
18. Моделювання надійності технічного стану теплонасосної установки з використанням системи нечітких логічних рівнянь лінгвістичних змінних / Г. С. Ратушняк, О.Г. Лялюк, Д. А. Шпіта // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - 2019. - Вип. 29. - с. 28-35.
19. Ратушняк Г. С. Моделювання теплопередачі через зовнішній багатошаровий солом`яний стіновий блок / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, А. О. Лялюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 2018.- Том 24, №1. - С. 50-55.
20. Ратушняк Г. С. Аналіз впливу проектних факторів на вибір теплоізоляційного матеріалу вузлів примикання з використанням лінгвістичних зміних / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Материнська// Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 2018.- Том 24, №1. - С. 122-129.
21. Ратушняк Г. С. Підвищення енергоощадності багатоповерхових будинків шляхом удосконалення вузла примикання цоколя технічного підпілля [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачанняя. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 25. – C. 44-49.
22. Ратушняк Г. С. Термомодернізація теплопровідних включень вузлів примикання при встановленні енергоощадних вікон [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М.Очеретний, О. Ю. Материнська // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2018. – № 24 – C. 52-58.
23. Ратушняк Г. С.Фактори надійності забезпечення енергоефективності багатошарових теплоізоляційних будівельних виробів із застосуванням соломи / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, О. Г. Ратушняк // Науково-технічний журнал “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві” - Том 25, № 2 - 2018 - С.25-30.
24. Ратушняк Г. С. Планування багатофакторного експерименту при дослідженні впливу параметрів анодного заземлення на опір розтіканню струму [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Будівельні конструкції. – 2018. – № 2. – С. 63-68.
25. Ратушняк Г. С. Аналіз факторів оцінки надійності технічного стану теплового насоса [Текст] / Г.С. Ратушняк, Д. А. Шпіта // Вісник машинобудування та транспорту. – 2018. – № 2. – С. 98-105.
26. Ocheretnyi A. M., Ratushniak G. S., Materynska O. Yu. Ways of reducing the negative influence of heat conducting inglusions during a building renovation / The development of technical sciences: problems and solutions, BRNO, The Czech republic. – April 27-28, 2018. – P. 72-75.
27. Ратушняк Г. С. Оцінка доцільності підвищення термічного опору огороджуючих конструкцій багатоповерхових житлових будівель [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний // Вісник Вінницького політехніного інституту. - 2016. - № 6. - С. 11-16.
28. Ратушняк Г. С. Ефективність регулювання робочих режимів удосконаленою конструкцією дросельного пристрою в системі аспірації [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2016. – № 2. – С. 88-92.
29. Ратушняк Г. С. Моніторінг технічног стану підземних сталевих газопроводів [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2016. – № 2. – С. 99-104.
30. Ратушняк Г. С. Логіко-ймовірнісна оцінка ризиків аварій на трубопроводах теплових мереж [Текст] / Г. С. Ратушняк, М. В. Свідеревич // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2017. – Вип. 23. – C. 44-51.
31. Підвищення енергоощадності багатоповерхових будинків шляхом вдосконалення вузлів примикання огороджувальних конструкцій / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Материнська // НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ” - Том 23 № 2 - 2017 - С. 113-119.
32. Ратушняк Г. С. Оцінювання впливу конструктивних характеристик теплових мереж на їх надійність з використанням нечіткої логіки [Текст] / Г. С. Ратушняк, М. В. Свідеревич // Будівельні конструкції. – 2017. – № 1. – С. 41-48.
33. Ратушняк Г. С. Енергоаудит багатоповерхових житлових будинків з використанням тепловізійних зйомок [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний // Будівельні конструкції. – 2017. – № 1. – С. 84-93.
34. Ратушняк Г. С. Дросельні пристрої із зручнообтічними виконавчими елементами регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Будівельні конструкції. – 2017. – № 2. – С. 91-97.
35. Ратушняк Г.С. , Анохіна К.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Трубопровідні мережі в будівництві». Частина 1 для студентів спецільності 192 – Будівництво та цивільна інженерія
36. Ратушняк Г. С. Експериментальні дослідження коефіцієнта місцевого опору удосконалення конструкції регулювальних пристроїв в системах вентиляції [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - 2017. - N 1(5). - C. 49-57.
37. Ратушняк Г. С. Енергоефективність індивідуальних систем теплопостачання квартир в багатоповерхових житлових будівлях [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2016. - № 5. - С. 11-16.
38. Ратушняк Г. С. Особенности моделирования иерархической системы поддержки принятия решений на основе нечеткой логики для оценки технического состояния системы газоснабжения [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. И. Ободянская // East European Scientific Journal. – Warsaw, 2016. – № 1(5). – Р. 51-60.
39. Ратушняк, Г. С. Оцінка енергоємності регулювання витрати aеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, Р. В. Степанковский // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2016. – № 1. – С. 114-118.
40. Ратушняк Г. С. Енергоефективність індивідуальних систем теплопостачання квартир в багатоповерхових житлових будинках [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 5. – С. 11-17.
41. Ратушняк Г. С. Вплив характеристик сучасних теплоізоляційних матеріалів на енергоефективність термостабілізації процесу виробництва біогазу [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Колесник, В. О. Каташинський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 2. - С. 153-157.
42. Ратушняк Г. С. Наукова та освітня інноваційна діяльність для підвищення енергоефективності в галузях економіки [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 1. - С.145-150.
43. Ратушняк Г. С. Обгрунтування доцільності способу санації та термореновації трубопроводів теплових мереж для підвищення їх енергоощадності [Текст] / Г. С. Ратушняк, М. В. Поліщук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 1. - С.130-136.
44. Ратушняк Г. С. Математична модель динаміки робочого процесу пристрою для санації та термореновації трубопроводів теплових мереж [Текст] / Г. С. Ратушняк, М. В. Поліщук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 2. - С. 61-65.
45. Ратушняк Г. С. Моделювання енергоощадності біореактора з альтернативними джерелами енергії з використанням функцій належності лінгвістичних змінних [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2015. - № 3. - C. 13-18.
46. Ратушняк Г. С. Методи прогнозування із забезпечення надійності розподільчих мереж систем теплопостачання [Текст] / Г. С. Ратушняк, М. В. Поліщук // Збірник наукових праць "Актуальні проблеми системи теплогазопостачання і вентиляції, водопостачання і водовідведення". - Рівне : НУВГП, 2015. - С. 77-78.
47. Ратушняк Г. С. Напрямки підвищення енергоефективності термостабілізації процесу ферментації в біореаторі [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Міжвузівська науково-практична студентська інтернет-конференція “Актуальні проблеми сучасної енергетики". - Херсон : ХНТУ, 2015. - С. 80 - 83.
48. Ратушняк Г. С. Визначення енергетичних складових моделі енергоефективного біореактора з використанням сонячної енергії [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Вісник Хмельницького національного університету. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - С. 1-7.
49. Ратушняк Г. С. Моделювання тепловтрат з біогазової установки в ході розміщення її в ґрунті [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 1(221). – С. 84-88.
50. Ратушняк Г. С. Дослідження впливу регулюючого пристрою з зручнообтічними виконавчими елементами на втрати тиску в коліні вентиляційної системи [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: "Будівництво". - № 10(18). - 2014. - С. 274-279.
51. Ратушняк Г. С. Експериментальні дослідження робочих характеристик регулюючого пристрою з зручнообтічними виконавчими елементами в системах аспірації підприємств харчової промисловості [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія "Технічні науки". - № 1(84). - 2014. - С. 162-169.
52. Ратушняк Г. С. Оцінювання механічних та реологічних характеристик бетону неруйнівним та руйнівним методом при пресуванні бетонної суміші [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 1. - С. 29-34.
53. Ратушняк Г. С. Використання геліоустановок для термостабілізації процесу виробництва біогазу [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 1. - С. 156-161.
54. Ратушняк Г. С. Моделювання теплових процесів енергоефективного біореактора з сонячним колектором [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 2. - С. 120-123.
55. Ратушняк Г. С. Оцінювання механічних та реологічних характеристик бетону неруйнівним та руйнівним методом при пресуванні бетонної суміші [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс // Сучасні технології матеріали та конструкції у будівництві. – 2014. – № 1(16). – С. 29-34.
56. Ратушняк Г. С. Удосконалення регулювання багатофазних потоків в системах аспірації харчових та переробних виробництв [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Вібрації в техніці та технологіях в переробних і харчових виробництвах : збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-технічної конференції, Вінниця, 25-26 квітня 2013 р. -Вінниця : ВНАУ, 2013. – С. 66.
57. Ратушняк Г. С. Енергоощадні схеми вентиляційних систем з вдосконаленою конструкцією регулюючих пристроїв [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Енергоефективність в будівництві та архітектурі - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 4.- С. 231-235.
58. Ратушняк Г. С.Енергоефективність біоконверсії при термостабілізації анаеробного бродіння субстрату в біогазовій установці з альтернативним джерелом тепла [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 квітня 2013 р. - Вінниця : ВНАУ ,2013. - С. 66.
59. Ратушняк Г. С. Усовершенствование механизмов регулирования расходов рабочей среды аэродинамических систем [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковский // Молодой ученый. - 2013. - № 1. - С. 18-22.
60. Ратушняк Г. С. Снижение расхода энергии системами вентиляции путем совершенствования аэродинамических свойств фасонных частей [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковский // Вестник БрГТУ. Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология.-Брест. - 2013. - № 2(80). - С. 82–85.
61. Ратушняк Г. С. Оцінка впливу конструкцій регулювальних пристроїв аеродинамічних мереж на їхні коефіцієнти місцевих опорів [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Будівлі та конструкції із застосуванням нових матеріалів та технологій. - 2013. - Вип. 3. - С. 3-8.
62. Ратушняк Г. С. Вплив температурних режимів ферментації та седиментаційних параметрів субстрату на продуктивність біогазової установки [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, І. А. Кощеєв // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 1. - С. 61-64.
63. Ратушняк Г. С. Оцінювання надійності функціонування вентиляційних систем за допомогою нейро-нечітких мереж [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 1. - С. 51-56.
64. Ратушняк Г. С. Енергоощадна технологія влаштування вертикального глибинного анодного заземлювача з металонасиченого бетону [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 2. - С. 67-72.
65. Ратушняк Г. С. Моделювання управління ризиком на газових мережах з використанням функцій належності лінгвістичних змінних методом парето [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 1. - С. 38-42.
66. Ратушняк Г. С. Моделювання енергоефективності функціонування аеродинамічних мереж за допомогою нечіткої бази [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія "Технічні науки". - № 10, т. 2(59). - 2012. - С. 155-163.
67. Ратушняк Г. С. Модель багатофакторної оцінки енергоефективності функціонування аеродинамічних мереж [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський, С. В. Савчук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2012. - № 1. - С. 95-103.
68. Ратушняк Г. С. Глибинний анодний заземлювач із зменшеною металоємністю [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2012. - № 1. - С. 62-65.
69. Ратушняк Г. С. Енергоефективність біоконверсії при термостабілізації анаеробного бродіння субстрату в біогазовій установці з тепловим насосом [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2012. - № 2. - С. 145-151.
70. Ратушняк Г. С. Планування багатофакторного експерименту для дослідження регулюючих пристроїв аеродинамічної мережі [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2012. - № 2. - С. 99-106.
71. Ратушняк Г. С. Шляхи підвищення ефективності біогазових установок [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – Київ : КНУБА, 2012. - № 16. – С. 72-78.
72. Збірник наукових праць “Еколого-енергетичні проблеми сучасності”. – Одесса, 2011. – С. 125–127.
73. Збірник наукових праць “Еколого-енергетичні проблеми сучасності”. – Одесса, 2011. – С. 118–119.
74. Ратушняк Г. С. Математична модель оцінювання технічного стану розподільчих газових мереж [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Перша міжнародна наукова конференція "Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах" (ВКДТС-2011), 18-20 жовтня. Збірник тез доповідей.-Вінниця: ВНТУ. - 2011. - С.168.
75. Бікс Ю. С. Математична модель зміни величини бульбашки повітря в процесі виготовлення бетонних виробів [Текст] / Ю. С. Бікс, Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 2. - С. 14-17.
76. Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2011. – № 2(21). – С. 73–78.
77. Ратушняк Г. С. Оцінка технічного стану сталевих підземних газопроводів з врахуванням впливу блукаючих струмів на інтенсивність електрохімічної корозії [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Нова тема. – 2011. – № 3(29). – С. 42–43.
78. Гідроприводний керуючий пристрій імпульсного зрошувального апарату [Текст] / А. А. Задорожна, О. І. Павлюк, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц // Вібрації в техніці та технологіях. - 2011. - № 1(61). - С. 82-84.
79. Ратушняк Г. С. Моделювання на основі нечіткої логіки управління технічним станом системи газопостачання [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/295.
80. Ратушняк Г. С. Експериментальна біогазова установка з вертикальним лопатевим перемішувачем та методика дослідження її енергоефективності [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 1. - С. 91-96.
81. Ратушняк Г. С. Інтенсифікація біоконверсії шляхом використання відновлювальних джерел енергії [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 2. - С. 157-160.
82. Ратушняк Г. С. Моделювання взаємодії бетонної суміші з прес-формою під час ущільнення [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, Ю. С. Бікс // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 2. - С. 92-95.
83. Ратушняк Г. С. Лінгвістична логіко-ймовірна оцінка ризиків аварій в системах газопостачання [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2011. - № 2.
84. Ратушняк Г. С. Седиментаційний аналіз перемішування полідисперсного субстрату в біогазовій установці вертикальною пропелерною мішалкою [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, К. В. Анохіна // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2011. – № 8. – С. 37-42.
85. Ратушняк Г. С. Моделювання взаємодії бетонної суміші з прес-формою під час ущільнення [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, Ю. С. Бікс // Сучасні технології матеріали та конструкції у будівництві. – 2011.– № 2. – С. 92–95.
86. Бікс Ю. С. Математична модель зміни величини бульбашки повітря в процесі виготовлення бетонних виробів [Текст] / Ю. С. Бікс, Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 2.– С. 14-17.
87. Ратушняк Г. С. Енергозберігаючі та альтернативні технології енергозабезпечення агропромислових підприємств [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Нова тема : технології енергоефективності майбутнього / Асоц. інженерів енергоефективних технологій України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.иїв, 2010. - № 2(25). - С. 21-23.
88. Ратушняк Г. С. Інноваційні методики підготовки фахівців з управління енергозберігаючими проектами в біоконверсії [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. - Київ - Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2010. - Вип. 24. - С. 460-464.
89. Ратушняк Г. С.Вдосконалення регулювання аеродинамічних потоків трубопровідних систем [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - № 4. - С. 26-33.
90. Ратушняк Г. С. Розроблення моделі оцінювання технічного стану розподільчих газопроводів для створення муніципальної ГІС підсистеми газопостачання [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Збірник наукових праць “Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку”. – 2010. – № 4. – С. 234-237.
91. Ратушняк Г. С. Моделювання інтелектуальної підтримки прийняття рішення щодо оцінки стану системи газопостачання методом парних порівнянь [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2010. – № 1(17). – С. 52–55.
92. Ратушняк Г. С. Моделювання надійності системи газопостачання з використанням нечітких баз знань [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Нова тема. – 2010. – № 1(24). – С. 20–22.
93. Ратушняк Г. С. Дослідження параметрів процесу перемішування органічної маси в біогазовій установці з вертикальним пропелерним перемішувачем [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія "Технічні науки". - 2010. - № 5. - С. 139-144.
94. Ратушняк Г. С. Моделювання нестаціонарних режимів теплообмінув біогазових реакторах [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2010. - № 2. - С. 142-145.
95. Ратушняк Г. С. Модель багатофакторної оцінки технічного стану системи газопостачання [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 1. - С. 125-131.
96. Ратушняк Г. С. Точність регулювання гідроприводу стабілометра з коректувальним пристроєм [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 1. - С. 86-94.
97. Ратушняк Г. С. Управління технологічним процесом біоконверсії при перемішуванні субстрату [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 2. - С. 117-121.
98. Ратушняк Г. С. Експертна система на базі нечіткої логіки прогнозування продуктивності біогазової установки з механічним перемішувальним пристроєм [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2010. - № 3.
99. Ратушняк Г. С. Моделювання теплового режиму на початковій фазі бродіння в біогазовій установці з пропелерною мішалкою [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вісник ХНУ. – 2010. – № 4. – С. 19-22.
100. Ратушняк Г. С. Моделювання з використанням лінгвістичних змінних процесу біоконверсії перемішуванням субстрату [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вібрації в техніці та технологіях. – 2010. – № 4(60). – С. 130-137.
101. Ратушняк Г. С. Багатошарові захисні конструкції від тепловтрат з герметичним повітряним прошарком [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2009. - № 1. - С. 38-42.
102. Ратушняк Г. С. Шляхи вдосконалення енергоощадних технологій при утилізації органічних відходів в системах біоконверсії [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 659 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 151–153.
103. Ратушняк Г. С. Моделювання надійності систем газопостачання на основі лінгвістичної інформації [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 1. - С. 97-103.
104. Ратушняк Г. С. Інноваційний розвиток науково-педагогічної діяльності при підготовці фахівців для будівельної галузі в подільському регіоні [Текст] / Г. С. Ратушняк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 2. - С. 165-170.
105. Ратушняк Г. С. Еколого-економічна оцінка інноваційних енергозберігаючих проектів біоконверсіі [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 2. - С. 152-154.
106. Ратушняк Г. С. Тепломасообмінні процеси в біогазових установках [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Нова тема : технології енергоефективності майбутнього / Асоц. інженерів енергоефективних технологій України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2008. - № 2. - С. 21-23.
107. Ратушняк Г. С. Моделювання тепломасообмінних процесів в біогазових установках [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - 2008. - Вип. 12. - С. 53-58.
108. Ратушняк Г. С. Тепловтрати в біогазових установках при різних температурних режимах анаеробного бродіння [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 5. - С. 20-24.
109. Ратушняк Г. С. Визначення впливу робочих параметрів гідроприводу стабілометра на точність вимірювання динамічних характеристик випробуваного зразка ґрунту [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 3. - С. 83-87.
110. Ратушняк Г. С. Гідропривідний віброзбурюючий пристрій коливальних рухів відвалів канавокопача [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Вісник ХНУ. - 2008. - № 3. - С. 47-50.
111. Джеджула В. В. Енергозберігаючі системи повітророзподілення з текстильними повітроводами [Текст] / В. В. Джеджула, Г. С. Ратушняк // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник. Серія "Технічні науки". - 2008. - № 84. - С. 218-223.
112. Ратушняк Г. С. Моделювання процесів теплообміну при вібраційному впливі в багатокомпонентних сумішах біореакторів [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/41.
113. Ратушняк Г. С. Визначення комплексних спектрів оцінювання взаємодії елементів системи формування декоративних бетонних виробів [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян, О. Д. Панкевич // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008. - № 5. - С. 81-84.
114. Ратушняк Г. С. Математична модель роботи гідроприводу стабілометра при циклічному об`ємному навантаженні зразка ґрунту [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008. - № 5. - С. 85-95.
115. Ратушняк Г. С. Аналіз методів математичного моделювання для визначення теплової передачі через багатошарові захисні конструкції [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2007.- № 4. - С. 173-141.
116. Ратушняк Г. С. Гідропривод стабілометра з корекцією його динамічних властивостей [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2007.- № 4. - С. 98-109.
117. Ратушняк Г. С. Енергозбереження в системах виробництва газу [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Співпраця для вирішення проблеми відходів : матер. IV Междунар. конф., Харків, 31 січня -1 лютого 2007 р. - Харків, 2007. - С. 180-182.
118. Ратушняк Г. С. Обладнання із віброактиватором для виробництва біогазу [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 4. - С. 71-74.
119. Ратушняк Г. С. Модель вимушених коливань прямокутної пластини при вібросиловому формуванні дрібноштучних блоків із застосуванням еластичних адаптивних доущільнювачів [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2006.- № 3. - С. 83-86.
120. Ратушняк Г. С. Становлення та розвиток наукових досліджень для будівельної галузі в Подільському регіоні [Текст] / Р. С. Ратушняк // Зб. доповідей IV всеукр. конференції "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві". Вінниця: ВНТУ.- 2005. - С. 12-20.
121. Ратушняк Г. С. Автоматичне управління в системах біоконверсії [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 6. - С. 116-121.
122. Ратушняк Г. С. Інтенсифікація теплообміну та термостабілізація біореакторів [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 2. - С. 26-30.
123. Ратушняк Г. С. Математична модель процесу ущільнення ґрунтів гідравлічним приводом вібраційних машин [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 1. - С. 87-97.
124. Ратушняк Г. С., Чухряєва О. Г. Багатофакторний аналіз теплоізоляційних матеріалів для термореновації будівель на основі лінгвістичної інформації
125. Ратушняк Г. С. Інтенсифікація виробництва та підготовки біогазу для використання в теплотехнічному обладнанні [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - 2005. - Вип. 8. - С. 52-59.
126. Ніколайчук I. I. Математичне моделювання і оптимальне управління робочим процесом сушильної камери [Текст] / I. I. Ніколайчук, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 196-199.
127. Ратушняк Г. С. Моделювання процесу вібросилового формування декоративних блоків із застосуванням еластичних адаптивних доущільнювачів. [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 5. - С. 40-42.
128. Ратушняк Г. С. Еколого-економічне обґрунтування вибору теплоізоляційних матеріалів для термореновації будівель [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Чухряєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 3. - С. 31-34.
129. Ратушняк Г. С. Аналіз математичних моделей гнучкого адаптивного привантаження для вібраційного ущільнення бетонної суміші [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 2. - С. 26-28.
130. Ратушняк Г. С. Моделювання надійності системи теплогазопостачання на основі лінгвістичної інформації [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. А. Левицький, О. Г. Ратушняк // Зб. доповідей IV всеукр. конференції "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві". - Вінниця : ВНТУ, 2003. - С. 179-192.
131. Ратушняк Г. С. САПР вибору засобів обліку водоспоживання для індивідуальних житлових будинків [Текст] / Г. С. Ратушняк, С. Й. Шаманський // Зб. доповідей IV всеукр. конференції "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві". Вінниця: ВНТУ.- 2003.- С. 86-92.
132. Ратушняк Г. С. Математическое моделирование процессов формования декоративных бетонных блочков: II метод динамической функции Грина в анализе поля перемещений, генерируемого объемным источником упругих волн [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Теория и практика процессов. Измельчения, разделения, смешивания и уплотнения: сб. наук. пр. Одесса: ОНМА.- Вип.10. - 2003.-С. 152-158.
133. Ратушняк Г. С. Математическое моделирование процессов формования декоративных бетонных блочков: I метод матрицы Грина в анализе динамики вязкоупругой среды, характеризуемой моделью Максвелла [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Теория и практика процессов. Измельчения, разделения, смешивания и уплотнения: сб. наук. пр. Одесса: ОНМА.- Вип.10. - 2003.-С. 147-151.
134. Ратушняк Г. С. Порівняльний аналіз математичних моделей розрахунків прогинів еластичного привантаження під час формування декоративних бетонних блочків: моделі гнучких пластин та мембоан. ІІ [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Херсонського державного технічного університету. - 2002. - № 2(15). - С. 396-398.
135. Ратушняк Г. С. Порівняльний аналіз математичних моделей розрахунків прогинів еластичного привантаження під час формування декоративних бетонних блочків: моделі гнучких пластин та мембоан. І [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Херсонського державного технічного університету. - 2002. - № 2(15). - С. 393-395.
136. Ратушняк Г. С. Екологічні та економічні аспекти будівництва й експлуатації системи теплозабезпечення індивідуального житла [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк // Індивідуальний житловий будинок : збірка. - Вінниця : Континент, 2001. - С. 129-131.
137. Ратушняк Г. С. Проблеми розвитку бетонів високої міцності [Текст] / Г. С. Ратушняк, Тадеуш Цєнжак, Л. В. Закорчменний // Індивідуальний житловий будинок : збірка. - Вінниця : Континент, 2001. - С. 19-29.
138. Ратушняк Г. С. Бетони високої міцності - проблеми розвитку і виготовлення [Текст] / Г. С. Ратушняк, Л. В. Закорчменний, Тадеуш Цєнжак // Будівництво України. - 2001. - № 4. - С. 21-24.
139. Ратушняк Г. С. Удосконалення підготовки інженерно-технічних кадрів в області геодезичного забезпечення будівництва [Текст] / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова // Науково-технічний збірник. Інжннерна геодезія. - Київ : КНУБА, 2000. - Вип. 44. - С. 90-92.
140. Волошин О. Б. Установка для триосних досліджень дорожньо-будівельних матеріалів [Текст] / О. Б. Волошин, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 1996. - № 1-2. - С. 7-11.
141. Ратушняк Г. С. Визначення крену вежових споруд [Текст] / Г. С. Ратушняк // Вісник геодезії та картографії. - 1995. - №1 (3). - С. 48-52.
142. Ратушняк Г. С. Моделирование технологических параметров импульсных дождевальных аппаратов [Текст] / Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // "Применение колебаний в технологиях. Расчёт и проектирование машин для реализации технологий". - 1994. - С. 59-60.
143. Ратушняк Г. С. Прогрессивная система обучения инженерной геодезии [Текст] / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова // Геодезия и картография. - 1994. - № 418. - С. 46-48.
144. Ратушняк Г. С. Автоматизация картографирования на основе метода цепного кодирования информации [Текст] / Г. С. Ратушняк, С. Г. Лютворт // Геодезия, картография и аэрофотосъемка : Респ. межвед. науч.-техн. сб. - 1992. - Вып. 53. - С. 114-120.
145. Ратушняк Г. С. Составление гидролого - климатических карт с использованием цифровой модели местности [Текст] / Г. С. Ратушняк // Геодезия, картография и аэрофотосъемка : респ. межвед. науч.-техн. сб. - 1989. - Вып. 50. - С. 117-121.
146. Ратушняк Г. С. Исследование динамики рабочих процессов импульсного дождевального аппарата [Текст] / Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидромелиорация и гидротехническое строительство : респ. межвед. науч.-техн. сб. - 1988. - Вып. 16. - С. 99-100.
147. Ратушняк Г. С. Испарение с поверхности снежного покрова в Забайкалье [Текст] / Г. С. Ратушняк // Гидролого-климатические основы гидротехнических мелиораций : сборник научных трудов. - Омск : ОмСХИ, 1987. - С. 24-26.
148. Моделирование динамики работы вертикального виброконвейера с гидроприводом [Текст] / А. Ф. Пономарчук, М. Е. Иванов, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ. межвед. науч.-техн. сб. - Киев : "Техника", 1987. - Вып. 23. - С. 107-113.
149. Пономарчук А. Ф. Импульсный дождевальный аппарат [Текст] / А. Ф. Пономарчук, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидротехника мелиорация. Москва : ВО "Агропромиздат", 1986. - № 5. - С. 35-37.
150. Гидроприводный автоматический блок управления импульсным дождевальным апаратом [Текст] / А. Ф. Пономарчук, М. Е. Иванов, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ. межвед. науч.-техн. сб. - Киев : "Техника", 1986. - Вып. 22. - С. 47-50.
151. Гидроуправляющее устройство импульсного дождевального аппарата [Текст] / А. Ф. Пономарчук, М. Е. Иванов, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ. межвед. науч.-техн. сб. - 1985. - Вып. 21. - С. 46-49.
152. Ратушняк Г. С. Гидравлический ударный узел для буровых машин [Текст] / А. Ф. Пономарчук, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Информационный листок о научно-техническом достижении. - 1984. - № 84-15. - 4 с.
153. Ратушняк Г. С. Взаимосвязь элементов теплового и водного балансов в Западном Забайкалье [Текст] / Г. С. Ратушняк // Вопросы изучения поверхностных и подземных вод Сибири : сб. науч. тр. - Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1982. - С. 30-35.
154. Изменчивость элементов теплового и водного балансов в зоне западного участка БАМ [Текст] / В. С. Мезенцев, В. М. Левшунов, В. В. Лоскутов [и др.] // Гидрологические исследования и мелиорация в Сибири : научные труды института. - Красноярск, 1979. - С. 56-66.
155. Исследование климатических факторов, определяющих направление и режимы гидромелиораций в зоне западного участка БАМ [Текст] / В. С. Мезенцев, В. М. Левшунов, В. А. Попов [и др.] // Гидрологические исследования и мелиорация в Сибири : научные труды института. - Красноярск, 1979. - С. 56-66.
156. Ратушняк Г. С. Контроль параметрів температурних напорів в одно- та багатофазних середовищах [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 193-195.

Тези доповідей (50)

1. Г.С. Ратушняк К.В. Анохіна В.А. Лященко В.С. Тимчук. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ В ТЕРМОКАТАЛІТИЧНИХ РЕАКТОРАХ [Електронний ресурс] / Матеріали LІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 30-31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу:https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2022/paper/view/14886
2. Шляхи підвищення енергоефективності термокаталітичних реакторів при очищенні газових викидів [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, О. Г. Лялюк, А. О. Лялюк // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2021/paper/view/11807.
3. Фактори впливу на енергефективність світлопрозорих огороджувальних конструкцій/ Ратушняк Г.С. Панкевич О.Д. Панкевич В.В. // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Енергоефективність в галузях економіки України-2021, Вінниця - 2021. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2021/paper/viewFile/13935/11797
4. Панкевич В. В. Шляхи підвищення енергоефективності індивідуальних житлових будинків [Електронний ресурс] / В. В. Панкевич, Г. С. Ратушняк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9036.
5. Панкевич О. Д. Аналіз проектних рішень систем опалення з мінімальними енерговитратами [Електронний ресурс] / О. Д. Панкевич, Г. С. Ратушняк, О. Паламарчук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9038.
6. Дацюк В. І. Аналіз та обґрунтування показників надійності теплових мереж і систем опалення та інноваційні технології її підвищення [Електронний ресурс] / В. І. Дацюк, Г. С. Ратушняк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9103.
7. Ратушняк Г. С. Особливості влаштування системи вентиляції в приміщеннях лікарні [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, З. Ю. Сухорук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9619.
8. Горюн О. Ю. Моделювання теплопередавання у модифікованому вузлі примикання балконної плити до зовнішньої стіни [Електронний ресурс] / О. Ю. Горюн, Г. С. Ратушняк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/8805.
9. Ратушняк Г. С. Аналіз факторів впливу на енергефективність теплоізоляційної оболонки будівель [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, В. В. Панкевич // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10798.
10. Біогазова установка із сонячним колектором [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, К. В. Анохіна, А. О. Лялюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10790.
11. Ратушняк Г. С. Енергоефективна система забезпечення мікроклімату в приміщеннях лікарні [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк,З. Ю. Сухорук // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10920.
12. Ратушняк Г. С. Критерії найдійності систем вентиляції [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, Є. П. Юзькова, А. О. Лялюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10946.
13. Ратушняк Г. С. Методи та критерії оцінювання енергоефективності систем вентиляції [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, В. І. Дацюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10789.
14. Ратушняк Г. С. Система створення мікроклімату для типового житлового будинку з використанням відновлюваних джерел енергії [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, К. С. Пригода // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10943.
15. Ратушняк Г. С. Шляхи підвищення енергоефективності теплонасосних установок [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, Д. А. Шпіта // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10962.
16. Ратушняк Г. С. Використання теплоізоляційних матеріалів на основі аерогелю для зменшення тепловтрат будівель / Ратушняк Г. С., Горюн О. Ю. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 320-322. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5939/5012
17. Материнська О. Ю. Шляхи зменшення негативного впливу теплопровідних включень при експлуатації будівлі [Електронний ресурс] / О. Ю. Материнська // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/3934.
18. Ободянська О. І. Дослідження впливу параметрів анодного заземлення на захист газопроводів від електрохімічної корозії [Електронний ресурс] / О. І. Ободянська, Г. С. Ратушняк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4129.
19. Мандибура В. Шляхи зниження енергоспоживання при виробництві штучного холоду [Електронний ресурс] / В. Мандибура // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/3968.
20. Шпіта Д. А. Енергоощадні системи забезпечення мікроклімату промислової будівлі з використанням теплових насосів [Електронний ресурс] / Д. А. Шпіта // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4665.
21. Каскадна біогазова установка [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян, К. В. Колесник, А. О. Лялюк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4026.
22. Паламарчук О.М. Шляхи підвищення енергоощадності при створенні мікроклімату в адміністративнопобутових приміщеннях виробничого комплексу / Паламарчук О.М., Ратушняк Г.С. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 279-282. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/ index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5950/4934
23. Панкевич В.В. Чинники, що впливають на прийняття рішення по проведенню термомодернізації / Панкевич В.В., Ратушняк Г.С., Лялюк О.Г. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 285-288. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5952/4937
24. Грідін А. Ю. Особливості забезпечення мікроклімату спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд / Грідін А. Ю. Ратушняк Г. С. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 298-301. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5967/4968
25. Корпанюк М.С. Обґрунтування використання теплових насосів для створення мікроклімату в приміщеннях школи / М. С. Корпанюк., Г. С. Ратушняк // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 337-340. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/ paper/viewFile/5936/5068
26. Ратушняк Г. С. Аналіз факторів оцінки надійності технічного стану теплового насоса / Г. С. Ратушняк, Д. А. Шпіта // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 352-356. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/6135/5116
27. Бікс Ю. С. Моделювання теплотехнічних параметрів багатошарових огороджувальних конструкцій із теплоізоляційних матеріалів органічного походження [Текст] / Ю. С. Бікс, А. О. Лялюк, Г. С. Ратушняк // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 356-358.
28. Корпанюк М. Енергоефективність комбінованих систем опалення приміщень навчальних закладів з використанням теплових насосів [Електронний ресурс] / М. Корпанюк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/3963.
29. Ратушняк Г. С. Моніторинг корозії підземних сталевих газорозподільних мереж [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2618.
30. Байбак Д. С. Використання альтернативного джерела енергії – сонячного колектора в системі опалення [Електронний ресурс] / Д. С. Байбак, Г. С. Ратушняк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2611.
31. Ратушняк Г. С. Моделювання кінетики перемішування субстрату в біогазовій установці з чашковим перемішувачем [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, К. В. Колесник // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2469.
32. Ратушняк Г. С. Енергоефективні регулювальні пристрої витрати аеродинамічних потоків систем вентиляції та аспірації [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2459.
33. Ратушняк Г. С. Напрямки підвищення енергоефективності біоконверсії шляхом зменшення енергозатрат на виробництво біогазу [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2458.
34. Ратушняк Г. С. Моделювання прогнозованої надійності трубопроводів теплових мереж [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, М. В. Свідеревич // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2457.
35. Ратушняк Г. С. Ефективність підвищення термічного опору огороджуючих конструкцій житлових будівель [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, У. О. Мєдвєдєва // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2450.
36. Корпанюк М. С. Доцільність використання теплових насосів в енергоефективних системах опалення [Електронний ресурс] / М. С. Корпанюк, Г. С. Ратушняк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/1998.
37. Ратушняк Г. С. Експлуатаційна надійність трубопровідного транспорту [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, В. М. Желих // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3309.
38. Ратушняк Г. С. Економічна ефективність підвищення експлуатаційної надійності газорозподільних мереж шляхом впровадження електрохімічного захисту трубопроводів [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3317
39. Ратушняк Г. С. Енергоощадні системи забезпечення мікроклімату в промислових будівлях [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, Д. А. Шпіта // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3334.
40. Ратушняк Г. С. Підвищення енергоощадності багатоповерхових будинків шляхом вдосконалення вузлів примикання огороджуючих конструкцій [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Материнська // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3333
41. Корпанюк М. С. Підвищення енергоефективності децентралізованих систем теплопостачання [Електронний ресурс] / М. С. Материнська, В. С. Мандибура, О. С. Паламарчук, Г. С. Ратушняк // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3352
42. Ратушняк Г. С.Підвищення енергоефективності систем вентиляції та аспірації шляхом вдосконаленя механізмів регулювання аеродинамічних потоків [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3330.
43. Свідеревич М. В. Оцінювання технічного стану трубопроводів теплових мереж та їх надійності [Електронний ресурс] / М. В. Свідеревич, Г. С. Ратушняк // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3331.
44. Ратушняк Г. С. Енергоефективні системи забезпечення мікроклімату в промисловій будівлі [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, Д. А. Шпіта ; наук. кер. Г. С. Ратушняк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/3181.
45. Поліщук М. В. Моделювання надійності теплових мереж з використанням нечітких баз знань [Електронний ресурс] / М. В. Поліщук, Г. С. Ратушняк // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=24&mat=227.
46. Свідеревич М. В.Оцінювання впливу конструктивних характеристик теплових мереж на їх надійність з використанням нечіткої логіки [Електронний ресурс] / М. В. Свідеревич, Г. С. Ратушняк // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Інноваційні технології в будівництві-2016", м. Вiнниця, 5-7 листопада 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2016/paper/view/1571.
47. Кощеєв І. А. Енергозабезпечення процесу виробництва біогазу з використанням сонячної енергії [Електронний ресурс] /І. А Кощеєв .Г. С. Ратушняк // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015), Вінниця, 16-17 квітня 2015 р. - Електронні текстові дані. - 2015. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=15&mat=116
48. Поліщук М. В. Фактори впливу на надійність мереж систем теплопостачання [Електронний ресурс] / М. В. Поліщук Г. С. Ратушняк - // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015), Вінниця, 16-17 квітня 2015 р. - Електронні текстові дані. - 2015. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=15&mat=107
49. Ратушняк Г. С. Шляхи підвищення екологічної безпеки систем газопостачання [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Збірник наукових праць “Еколого-енергетичні проблеми сучасності”. – Одесса, 2011. – С. 123–125.
50. Ратушняк Г. С. Технічна та гуманітарна складова при підготовці фахівців з управління інноваційними енергозберігаючими проектами [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк // Гуманізм та освіта : X міжнародна науково-практична конференція, Вінниця, 2010 р. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Ratushnyak_Ratushnyak.php.