Ратушняк Георгій Сергійович

Кафедра: Кафедра Інженерних систем у будівництві
Посада: завідувач кафедри, професор

Публікації

Інші (13)

1. Методичні вказівки до виконання практичної роботи «Еколого-географічний аналіз і оцінювання стану території» з дисципліни «Топографія з основами картографії» для студентів напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 18 с.
2. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки “Будівництво” на тему: «Визначення координат точок знімального обґрунтування та побудова плану будівельного майданчика» [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич, Т. Ю. Вовк. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 26 с.
3. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи на тему "Обґрунтування технологічних параметрів біогазових установок" з дисципліни “Енергозбереження та експлуатація систем теплогазо-постачання і вентиляції ” для студентів напряму підготовки “Будівництво” / уклад. Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 24 с.
4. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція” та до підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою всіх форм навчання [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, Н. М. Слободян, О. П. Колісник. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 57 с.
5. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки – “Будівництво” на тему: “Будова нівеліра, його перевірки та визначення переміщень” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 22 с.
6. Методичні вказівки до виконання практичних робiт з дисципліни "Енергозбереження та експлуатацiя систем ТГПiВ" для студентів напряму підготовки 0921 – “Будівництво” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, Т. Ю. Вовк. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 25 с.
7. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки 0921–“Будівництво” на тему: “Розрахунок розмічувальних елементів та складання розмічувального креслення” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, В. В. Петрусь. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 20 с.
8. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Технічні засоби охорони повітряного басейну” для студентів напряму підготовки 0921 – “Будівництво” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 36 с.
9. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки 0921 – “Будівництво” на тему: “Геодезичні розрахунки при проектуванні вертикального розпланування” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, О. П. Сліпенька. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 24 с.
10. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки 0921 – “будівництво” на тему: “рішення інженерно-геодезичних задач на місцевості” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, О. П. Сліпенька. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 34 с.
11. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки 0921 – “Будівництво” на тему: “Будова теодоліта і вимірювання кутів” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, О. П. Сліпенька. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 26 с.
12. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів напряму підготовки 0921 - “Будівництво” Тема: «Побудова профілю траси та визначення проектної лінії» [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 20 с.
13. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова. – Вінниця : ВДТУ, 2003. – 25 с.

Монографії (8)

1. Ратушняк Г. С. Біогазові установки з відновлюваними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 84 с. – ISBN 978-966-641-706-3.
2. Ратушняк Г. С. Регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 112 c. - ISBN 978-966-641-643-1.
3. Ратушняк Г. С. Управління змістом проектів із забезпечення надійності зовнішніх газорозподільних мереж : монографія / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська. – Вінниця, 2014. – 128 с. – ISBN 978-966-641-582-3.
4. Ратушняк Г. С. Прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних дорожніх каменів [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, І. Н. Дудар, Ю. С. Бікс. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 120 c. - ISBN 978-966-641-583-0.
5. Ратушняк Г. С. Енергоефективні технологічні процеси та обладнання біоконверсії [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 160 с. - ISBN 978-966-641-546-5.
6. Ратушняк Г. С. Інтенсифікація біоконверсії коливальним перемішуванням субстрату [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула − Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. – 117 с. - ISBN 978-966-641-272-3.
7. Ратушняк Г. С. Вібросилова технологія формування декоративних бетонних виробів [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян– Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 161 c. - ISBN 978-966-641-221-1.
8. Ратушняк Г. С. Критеріальннй метод оцінювання засобів обліку в системах водопостачання [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, С. Й. Шаманський. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 180 c. - ISBN 966-641-062-1.

Навчальні посібники (27)

1. Низькопотенційна енергетика [Текст] : навчальний посібник / А. О. Редько, М. К. Безродний, М. В. Загорученко [та ін.] ; під ред. академіка НАНУ А. А. Долинського. - Харків : ТОВ "Друкарня Мадрид". – 2016. – С. 412.
2. Санітарно-технічні роботи : навчальний посібник / О. М. Лівінський, О. І. Курок, Г. С. Ратушняк [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 280 с.
3. Геодезичне забезпечення будівництва [Текст]. Частина 2 : навчальний посібник / [Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич, Ю. С. Бікс, Т. Ю. Вовк ]. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 99 с.
4. Геодезичне забезпечення будівництва [Текст]. Частина 1 : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич, Ю. С. Бікс, Т. Ю. Вовк. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 98 с.
5. Технологія спеціальних будівельних робіт [Текст] : навчальний посібник / О. М. Лівінський, І. Н. Дудар, А. Д. Єсипенко [та ін.]. – Київ : "МП Леся", 2010. – 96 с.
6. Ратушняк Г. С. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання [Текст] : навч. посібник / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 170 с.
7. Ратушняк Г. С. Управління енергозберігаючими проектами термореноваціії будівель [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 130 с.
8. Ратушняк Г. С. Інженерні вишукування [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич, О. Г. Лялюк. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 150 с.
9. Ратушняк Г. С. Засоби очищення газових викидів [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. - 207 с.
10. Ратушняк Г. С. Геодезичні роботи в будівництві [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк.- Вінниця : ВНТУ, 2008. - 179 с.
11. Ратушняк Г. С. Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк .- Вінниця: ВНТУ, 2006. - 106 с.
12. Ратушняк Г. С. Енергозбереження в системах біоконверсії [Текст] : навч. посібник / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула. – Вінниця : УНІВЕРСУМ – Вінниця. 2006. – 87 с.
13. Ратушняк Г. С. Технічні засоби очищення газових викидів [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк.- Вінниця : ВНТУ, 2005. - 158 с.
14. Лялюк О. Г. Моніторинг довкілля [Текст] : навчальний посібник / О. Г. Лялюк, Г. С. Ратушняк. - Вінниця : ВНТУ, 2004.- 140 c.
15. Ратушняк Г. С. Будівельна теплофізика [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова.- Вінниця : ВНТУ, 2004. - 119 с.
16. Ратушняк Г. С. Інженерні методи захисту біосфери [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян.- Вінниця : ВДТУ, 2003. - 115 с.
17. Проектування захисних конструкцій будівель за теплофізичними параметрами [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова .- Вінниця : ВДТУ, 2003. - 78 с.
18. Ратушняк Г. С. Топогрфія з основами картографії [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк. - Київ : Цетр навчальної літератури, 2003. - 98 с.
19. Ратушняк Г. С. Теоретичні основи технології очищення газових викидів [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк. - Вінниця : ВДТУ, 2002. - 96 с.
20. Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання. [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова .- Вінниця : ВДТУ, 2002. - 120 с.
21. Експлуатація внутрішнього обладнення систем газопостачання [Текст] : навчальний посібник / Г.С. Ратушняк, Г. С. Попова.- Вінниця: ВДТУ, 2001. - 94 с.
22. Експлуатація зовнішніх газопроводів і споруд систем газопостачання [Текст] : навчальний посібник / Г.С. Ратушняк, Г. С. Попова.- Вінниця: ВДТУ, 2001. - 94 с.
23. Експлуатація системи теплопостачання та вентиляції [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова. – Вінниця : ВДТУ, 2000. –122 с.
24. Ратушняк Г. С. Практикум з будівельної теплофізики [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова.- Вінниця : ВДТУ, 1998. - 86 с.
25. Ратушняк Г. С. Інженерні мережі будівель. Практикум [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян. - Вінниця : ВДТУ, 1998. - 73 с.
26. Ратушняк Г. С. Використання топографічних карт і планів при проектуванні споруд [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова. – Вінниця : ВДТУ, 1997. –125 с.
27. Ратушняк Г. С. Практикум по инженерной геодезии в строительстве [Текст] : учеб. пособие / Г. С. Ратушняк. - Киев : УМК ВО, 1989. - 208 с.

Патенти (75)

1. Пат. 147137, МПК E04G 23/00 ; E04B 1/74 ; E06B 7/16. Спосіб утеплення вузла примикання дверного блока до стінового прорізу зовнішньої стіни [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн, Ю. С. Бікс, О. Г. Ратушняк (Україна). – № u 2020 07445 ; заявл. 23.11.2020 ; опубл. 14.04.2021, Бюл. № 15. – 4 с. : кресл.
2. Пат. 139606 UA, МПК E04B 1/76 ; E04G 23/00. Спосіб утеплення вузла примикання перекриття на технічному горищі [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн (Україна). – № u 2019 07036 ; заявл. 24.06.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. – 4 с. : кресл.
3. Пат. 140672 UA, МПК E04G 23/00. Спосіб улаштування конструктивного вузла утеплення засклених балконів [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Горюн (Україна). – № u 2019 08045 ; заявл. 12.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 4 с. : кресл.
4. Пат. 141390 UA, МПК G01N 25/18. Установка для визначення теплопровідності будівельних матеріалів [Текст] / Ю. С. Бікс, Г. С. Ратушняк, О. Ю. Співак, О. Г. Ратушняк, О. Г. Лялюк (Україна). – № u 2019 08718 ; заявл. 19.07.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. – 5 с. : кресл.
5. Пат. 142300 UA, МПК E04F 13/00 ; E04B 1/76 ; E04G 23/00. Спосіб утеплення вузла примикання балконної плити [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн (Україна). – № u 2019 12113 ; заявл. 21.12.2019 ; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 10. – 4 с. : кресл.
6. Пат. 134337 UA, МПК E04C 2/00, E04C 2/10. Енергоефективний будівельний блок [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, А. О. Лялюк, О. Г. Ратушняк (Україна). – № u 201812518 ; заявл. 17.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – 5 с.
7. Пат. 123919 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв, А. О. Лялюк (Україна). - № u 2017 10081 ; заявл. 18.10.2017 ; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5. - 5 с. : кресл.
8. Пат. 128148 UA, МПК A01F 15/02, E04C 1/00, B27N 3/00. Установка для виготовлення пресованих солом`яних блоків заданої щільністю та геометричних розмірів [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, І. В. Коц, А. О. Лялюк (Україна). - № u 2018 01621 ; заявл. 19.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. - 5 с.
9. Пат. 126455 UA, МПК E04B 1/76, E04F 13/00, E02D 31/02. Спосіб утеплення вузла примикання цоколя технічного підпілля [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Материнська (Україна). - № u 2017 12875 ; заявл. 26.12.2017 ; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12. - 4 с. : кресл.
10. Пат. 129025 UA, МПК E04B 1/62, E04F 13/00, E02D 31/02. Спосіб утеплення вузла примикання віконного блока до стінового прорізу [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Материнська (Україна). - № a 2018 03855 ; заявл. 10.04.2018 ; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20. - 4 с. : кресл.
11. Пат. 126164 UA, МПК E04G 23/00. Спосіб утеплення вузла примикання перекриття на горищі [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Материнська (Україна). - № u 2017 12881 ; заявл. 26.12.2017 ; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.
12. Пат. 130548 UA, МПК E04C 2/00, E04C 2/16. Багатошаровий теплоізоляційний стіновий блок [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, О. В. Тітко, А. О. Лялюк (Україна). - № u 2018 07226 ; заявл. 26.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23. - 6 с.
13. Пат. 127538 UA, МПК E04B 1/76. Спосіб термомодернізації вузла примикання вікна ззовні фасаду будівлі [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Материнська (Україна). - № u 2018 01652 ; заявл. 19.02.2018 ; опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15. - 5 с.
14. Пат. 127505 UA, МПК E04C 2/16, E04C 2/30. Каркасна стінова панель із теплозвукоізоляційних солом`яних блоків [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. О. Лялюк, Ю. С. Бікс (Україна). - № u 2018 00985 ; заявл. 02.02.2018 ; опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15. - 7 с.
15. Пат. 128299 UA, МПК C02F 11/04. Каскадна біогазова установка [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян, К. В. Колесник, Д. А. Шпіта, А. О. Лялюк (Україна). - № u 2018 03529 ; заявл. 02.04.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. - 4 с. : кресл.
16. Пат. 121651 UA, МПК E04C 2/10. Зовнішній стіновий теплозвукоізоляційний блок [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. О. Лялюк, Ю. С. Бікс (Україна). - № u 2017 06564 ; заявл. 26.06.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. - 4 с.
17. Пат. 109857 UA, МПК F25D 21/04, F25D 29/00. Холодильник [Текст] / Г. С. Ратушняк, Д. С. Байбак (Україна). - № u201602690 ; заявл. 18.03.2016 ; опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17. - 4 с. : іл.
18. Пат. 107588 UA, МПК F16L 58/02. Пристрій для санації та термореновації трубопроводів теплових мереж [Текст] / Г. С. Ратушняк, М. В. Поліщук (Україна). - № u201600098 ; заявл. 04.01.2016 ; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11. - 4 с. : іл.
19. Пат. 103681 А UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Власенко, К. В. Анохіна, В. О. Каташинський (Україна). - № u201506246 ; заявл. 24.06.2015 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24. - 4 с. : кресл.
20. Пат. 102958 UA, МПК F16L 58/06. Спосіб санації та термореновації трубопроводів теплових мереж [Текст] / Г. С. Ратушняк, М. В. Поліщук (Україна). - № u201505357 ; заявл. 02.06.2015 ; опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22. - 4 с. : іл.
21. Пат. 100433 UA, МПК C02F 11/04, F24J 2/00. Біогазова установка з сонячним колектором [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201500972 ; заявл. 09.02.2015 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14. - 5 с. : кресл.
22. Пат. 101177 UA, МПК C02F 11/04, F25B 30/00. Біогазова установка з тепловим насосом [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201502928 ; заявл. 30.03.2015 ; опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16. - 5 с. : кресл.
23. Пат. 97208 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка з сонячною батареєю [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв, О. Я. Сімакова (Україна). - № u201406964 ; заявл. 20.06.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. - 5 с. : кресл.
24. Пат. 97959 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201412021 ; заявл. 06.11.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7. - 5 с. : кресл.
25. Пат. 90255 UA, МПК C02F 11/0, C05F 11/00. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв, М. В. Поліщук (Україна). - № u201306623 ; заявл. 28.05.2013 ; опубл. 26.05.2014, Бюл. № 10. - 4 с. : кресл.
26. Пат. 92632 UA, МПК C23F 13/00. Мобільна установка для влаштування вертикального глибинного анодного заземлювача з металонасиченого бетону [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. П. Слюсаренко, О. І. Ободянська (Україна). - № u201403123 ; заявл. 27.03.2014 ; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16. - 5 с. : кресл.
27. Пат. 95068 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка з сонячною батареєю [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв, О. Я. Сімакова (Україна). - № u201406963 ; заявл. 20.06.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23. - 5 с. : кресл.
28. Пат. 79368 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201209984 ; заявл. 20.08.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
29. Пат. 81628 UA, МПК F24F 13/02, F24F 13/08. Регулюючий відвід [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський (Україна). - № u201214504 ; заявл. 18.12.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. - 5 с. : кресл.
30. Пат. 82089 UA, МПК F24F 13/02, F24F 13/08. Регулюючий пристрій прямокутного повітроводу [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський (Україна). - № u201214134 ; заявл. 11.12.2012 ; опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14. - 6 с. : кресл.
31. Пат. 73073 UA, МПК C23F 13/00. Глибинний анодний заземлювач [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. П. Слюсаренко, О. І. Ободянська (Україна). - № u201202358 ; заявл. 28.02.2012 ; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17. - 6 с. : кресл.
32. Пат. 74372 UA, МПК C23F 13/00. Глибинний анодний заземлювач [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. П. Слюсаренко, О. І. Ободянська (Україна). - № u201204424 ; заявл. 09.04.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. - 5 с. : кресл.
33. Пат. 66911, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський (Україна). - № u201107809 ; заявл. 21.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2. - 3 с. : кресл.
34. Пат. 66912, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський (Україна). - № u201107810 ; заявл. 21.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2. - 3 с. : кресл.
35. Пат. 67819, МПК C02F 11/04. Біогазова установка з тепловим насосом [Текст] / Г.С. Ратушняк, В. В. Джеджула, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201108680 ; заявл. 11.07.2011 ; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5. - 5 с. : кресл.
36. Пат. 69747 UA, МПК G01N 3/10. Установка для вимірювання горизонтальної складової тиску в масиві бетонної суміші [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс (Україна). - № u201112884 ; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 5 с. : кресл.
37. Пат. 66911, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський (Україна). - № u201009851 ; заявл. 09.08.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
38. Пат. 61665 UA, МПК C23F 13/00. Матеріал для виготовлення анодного заземлювача [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. П. Слюсаренко, О. І. Ободянська, Ю. С. Бікс (Україна). - № u201100009 ; заявл. 04.01.2011 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14. - 2 с. : кресл.
39. Пат. 61666 UA, МПК C23F 13/00. Матеріал для виготовлення анодного заземлювача [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. П. Слюсаренко, О. І. Ободянська, Ю. С. Бікс (Україна). - № u201100011 ; заявл. 04.01.2011 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14. - 2 с. : кресл.
40. Пат. 62410, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій [Текст] / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський (Україна). - № u201101773 ; заявл. 15.02.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16. - 3 с. : кресл.
41. Пат. 63825 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, К. В. Анохіна, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201102656 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. - 2 с. : кресл.
42. Пат. 63826 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, К. В. Анохіна, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201102659 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. - 2 с. : кресл.
43. Пат. 64957 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г.С. Ратушняк, В. В. Джеджула, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201104704 ; заявл. 18.04.2011 ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. - 3 с. : кресл.
44. Пат. 52714 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула (Україна). - № u201001300 ; заявл. 08.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17. - 2 с. : кресл.
45. Пат. 52768, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій [Текст] / Р. В. Степанковський, Г.С. Ратушняк (Україна). - № u201002050 ; заявл. 25.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17. - 2 с. : кресл.
46. Пат. 49746 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u200911674 ; заявл. 16.11.2009 ; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9. - 3 с. : кресл.
47. Пат. 54116 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u201005458 ; заявл. 05.05.2010 ; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20. - 2 с. : кресл.
48. Пат. 40952 UA, МПК G01N 3/10, E02D 1/00. Стабілометр [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин (Україна). - № u200814721 ; заявл. 22.12.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. - 8 с. : кресл.
49. Пат. 43253 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u200902265 ; заявл. 16.03.2009 ; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15. - 2 с. : кресл.
50. Пат. 43263 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u200902331 ; заявл. 16.03.2009 ; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15. - 2 с. : кресл.
51. Пат. 44940, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій [Текст] / Р. В. Степанковський, Г. С. Ратушняк (Україна). - № u200903248 ; заявл. 06.04.2009 ; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20. - 4 с. : кресл.
52. Пат. 29362 UA, МПК F04B 43/06. Гідроприводний мембранний насос [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, В. В. Петрусь, А. Б. Насіковський (Україна). - № u200710316 ; заявл. 17.09.2007 ; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
53. Пат. 31167 UA, МПК G01N 3/10, E02D 1/00. Стабілометр [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин (Україна). - № u200714148 ; заявл. 17.12.2007 ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6. - 4 с. : кресл.
54. Пат. 31173 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула (Україна). - № u200714164 ; заявл. 17.12.2007 ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
55. Пат. 33043, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій [Текст] / Р. В. Степанковський, Г. С. Ратушняк (Україна). - № u200801268 ; заявл. 01.02.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
56. Пат. 34016 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула (Україна). - № u200801976 ; заявл. 18.02.2008 ; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14. - 2 с. : кресл.
57. Пат. 36453 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u200806844 ; заявл. 19.05.2008 ; опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20. - 3 с. : кресл.
58. Пат. 22066 UA, МПК F16L 58/02. Пристрій для санації та очищення підземного металевого трубопроводу [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Глубокий, О. М. Лялюк (Україна). - № u200612402 ; заявл. 27.11.2006 ; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4. - 2 с.
59. Пат. 23911 UA, МПК G01N 3/10, E02D 1/00. Прилад тривісного стиснення [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин (Україна). - № u200701215 ; заявл. 05.02.2007 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8. - 6 с. : кресл.
60. Пат. 26811 UA, МПК E04B 7/00. Теплогідроізоляційна покрівля [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна, О. Г. Ратушняк (Україна). - № u200704953 ; заявл. 03.05.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16. - 2 с. : іл.
61. Пат. 26498 UA, МПК C02F 5/00. Вібросиловий канавокопач [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, О. І. Ободянська (Україна). - № u200705203 ; заявл. 11.05.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15. - 3 с. : кресл.
62. Пат. 24621 UA, МПК G01N 3/10, E02D 1/00. Установка для тривісних досліджень ґрунтів [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Б. Волошин (Україна). - № u200701227 ; заявл. 05.02.2007 ; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10. - 5 с. : кресл.
63. Пат. 24609 UA, МПК G01N 3/10, E02D 1/00. Стабілометр [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Б. Волошин (Україна). - № u200701143 ; заявл. 05.02.2007 ; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10. - 8 с. : кресл.
64. Пат. 21546 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u200610904 ; заявл. 16.10.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
65. Пат. 15894 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u200601110 ; заявл. 06.02.2006 ; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. - 2 с. : кресл.
66. Пат. 15904 UA, МПК F16L 58/02. Пристрій для санації підземного металевого трубопроводу [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Глубокий, О. М. Лялюк (Україна). - № u200601129 ; заявл. 06.02.2006 ; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. - 2 с.
67. Пат. 17230 UA, МПК E04B 2/02, E04B 2/14. Теплоізоляційна панель [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, О. Г. Чухряєва (Україна). - № u200603243 ; заявл. 27.03.2006 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9. - 2 с. : іл.
68. Пат. 13260 UA, МПК C02F 11/04. Експериментальна установка для вимірювання середніх температур стінки та температурних напорів [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u200509738 ; заявл. 17.10.2005 ; опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
69. Пат. 7184 А UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u20041008416 ; заявл. 18.10.2004 ; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
70. Пат. 7938 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u20041210473 ; заявл. 20.12.2004 ; опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7. - 2 с. : кресл.
71. Пат. 9697 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u200502273 ; заявл. 14.03.2005 ; опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10. - 2 с. : кресл.
72. Пат. 67492 А UA, МПК F24D 12/00. Комбінована теплоакумуляційна електрична система опалення [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк, Т. В. Тхор (Україна). - № u2003109048 ; заявл. 06.10.2003 ; опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6. - 1 с. : іл
73. Пат. 70885 А UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u20031213279 ; заявл. 31.12.2003 ; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10. - 2 с. : кресл.
74. Пат. 65160 A UA, МПК F04B 9/02 . Плунжерний насос високого тиску [Текст] / І. В. Коц , О. Ю. Дец, Т. Ю. Вовк, І. Б. Матвєєв, Г. С. Ратушняк (Україна). –2003065358 ; заявл. 10.06.2003 ; опубл. 15.03.2004, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
75. Пат. 32848 A UA, МПК B01D 46/10. Фільтр для очищення газів [Текст] / О. Г. Лялюк, В. Р. Сердюк, Г. С. Ратушняк (Україна). – № 98062872 ; заявл. 02.06.1998 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 5 с. : кресл.

Статті (142)

1. Ратушняк Г. С. Моделювання теплопередавання у вузлі примикання балконної плити до зовнішньої стіни [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн, В. І. Дацюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2020. – № 1. – С. 80-86.
2. Установка для дослідження теплопровідності енергоефективних теплоізоляційних матеріалів рослинного походження [Текст] / Ю. С. Бікс, Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк, А. О. Лялюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2020. – № 1. – С. 100-107.
3. Ратушняк Г. С. Планування експерименту з дослідження чинників, що впливають на термічний опір огороджувальних конструкцій при їх термомодернізації [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн // Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві. – 2019. – № 1. – С. 66-71.
4. Алгоритм реалізації проекта управління імовірністю теплової відмови теплоізоляційної оболонки будівлі [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, О. Г. Лялюк, А. О. Лялюк // Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві. – 2019. – № 1. – С. 140-146.
5. Ратушняк Г. С. Моделювання теплового режиму вузла примикання балконної плити з утепленням [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн, О. М. Паламарчук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2019. – № 2. – С. 199-203.
6. Ратушняк Г. С. Ієрархічна класифікація факторів впливу на підвищення енергоефективності теплоізоляційної оболонки будівель [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Панкевич // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2019. – № 2. – С. 204-209.
7. Ратушняк Г. С. Моделювання теплопередачі через зовнішній багатошаровий солом`яний стіновий блок / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, А. О. Лялюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 2018.- Том 24, №1. - С. 50-55.
8. Ратушняк Г. С. Аналіз впливу проектних факторів на вибір теплоізоляційного матеріалу вузлів примикання з використанням лінгвістичних зміних / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Материнська// Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 2018.- Том 24, №1. - С. 122-129.
9. Ратушняк Г. С. Підвищення енергоощадності багатоповерхових будинків шляхом удосконалення вузла примикання цоколя технічного підпілля [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачанняя. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 25. – C. 44-49.
10. Ратушняк Г. С. Термомодернізація теплопровідних включень вузлів примикання при встановленні енергоощадних вікон [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М.Очеретний, О. Ю. Материнська // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2018. – № 24 – C. 52-58.
11. Ратушняк Г. С.Фактори надійності забезпечення енергоефективності багатошарових теплоізоляційних будівельних виробів із застосуванням соломи / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, О. Г. Ратушняк // Науково-технічний журнал “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві” - Том 25, № 2 - 2018 - С.25-30.
12. Ратушняк Г. С. Планування багатофакторного експерименту при дослідженні впливу параметрів анодного заземлення на опір розтіканню струму [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Будівельні конструкції. – 2018. – № 2. – С. 63-68.
13. Ратушняк Г. С. Аналіз факторів оцінки надійності технічного стану теплового насоса [Текст] / Г.С. Ратушняк, Д. А. Шпіта // Вісник машинобудування та транспорту. – 2018. – № 2. – С. 98-105.
14. Ратушняк Г. С. Оцінка доцільності підвищення термічного опору огороджуючих конструкцій багатоповерхових житлових будівель [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний // Вісник Вінницького політехніного інституту. - 2016. - № 6. - С. 11-16.
15. Ратушняк Г. С. Ефективність регулювання робочих режимів удосконаленою конструкцією дросельного пристрою в системі аспірації [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2016. – № 2. – С. 88-92.
16. Ратушняк Г. С. Моніторінг технічног стану підземних сталевих газопроводів [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2016. – № 2. – С. 99-104.
17. Ратушняк Г. С. Логіко-ймовірнісна оцінка ризиків аварій на трубопроводах теплових мереж [Текст] / Г. С. Ратушняк, М. В. Свідеревич // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2017. – Вип. 23. – C. 44-51.
18. Підвищення енергоощадності багатоповерхових будинків шляхом вдосконалення вузлів примикання огороджувальних конструкцій / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Материнська // НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ” - Том 23 № 2 - 2017 - С. 113-119.
19. Ратушняк Г. С. Оцінювання впливу конструктивних характеристик теплових мереж на їх надійність з використанням нечіткої логіки [Текст] / Г. С. Ратушняк, М. В. Свідеревич // Будівельні конструкції. – 2017. – № 1. – С. 41-48.
20. Ратушняк Г. С. Енергоаудит багатоповерхових житлових будинків з використанням тепловізійних зйомок [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний // Будівельні конструкції. – 2017. – № 1. – С. 84-93.
21. Ратушняк Г. С. Дросельні пристрої із зручнообтічними виконавчими елементами регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Будівельні конструкції. – 2017. – № 2. – С. 91-97.
22. Ратушняк Г. С. Експериментальні дослідження коефіцієнта місцевого опору удосконалення конструкції регулювальних пристроїв в системах вентиляції [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - 2017. - N 1(5). - C. 49-57.
23. Ратушняк Г. С. Енергоефективність індивідуальних систем теплопостачання квартир в багатоповерхових житлових будівлях [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2016. - № 5. - С. 11-16.
24. Ратушняк Г. С. Особенности моделирования иерархической системы поддержки принятия решений на основе нечеткой логики для оценки технического состояния системы газоснабжения [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. И. Ободянская // East European Scientific Journal. – Warsaw, 2016. – № 1(5). – Р. 51-60.
25. Ратушняк, Г. С. Оцінка енергоємності регулювання витрати aеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, Р. В. Степанковский // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2016. – № 1. – С. 114-118.
26. Ратушняк Г. С. Енергоефективність індивідуальних систем теплопостачання квартир в багатоповерхових житлових будинках [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 5. – С. 11-17.
27. Ратушняк Г. С. Вплив характеристик сучасних теплоізоляційних матеріалів на енергоефективність термостабілізації процесу виробництва біогазу [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Колесник, В. О. Каташинський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 2. - С. 153-157.
28. Ратушняк Г. С. Наукова та освітня інноваційна діяльність для підвищення енергоефективності в галузях економіки [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 1. - С.145-150.
29. Ратушняк Г. С. Обгрунтування доцільності способу санації та термореновації трубопроводів теплових мереж для підвищення їх енергоощадності [Текст] / Г. С. Ратушняк, М. В. Поліщук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 1. - С.130-136.
30. Ратушняк Г. С. Математична модель динаміки робочого процесу пристрою для санації та термореновації трубопроводів теплових мереж [Текст] / Г. С. Ратушняк, М. В. Поліщук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 2. - С. 61-65.
31. Ратушняк Г. С. Моделювання енергоощадності біореактора з альтернативними джерелами енергії з використанням функцій належності лінгвістичних змінних [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2015. - № 3. - C. 13-18.
32. Ратушняк Г. С. Методи прогнозування із забезпечення надійності розподільчих мереж систем теплопостачання [Текст] / Г. С. Ратушняк, М. В. Поліщук // Збірник наукових праць "Актуальні проблеми системи теплогазопостачання і вентиляції, водопостачання і водовідведення". - Рівне : НУВГП, 2015. - С. 77-78.
33. Ратушняк Г. С. Напрямки підвищення енергоефективності термостабілізації процесу ферментації в біореаторі [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Міжвузівська науково-практична студентська інтернет-конференція “Актуальні проблеми сучасної енергетики". - Херсон : ХНТУ, 2015. - С. 80 - 83.
34. Ратушняк Г. С. Визначення енергетичних складових моделі енергоефективного біореактора з використанням сонячної енергії [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Вісник Хмельницького національного університету. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - С. 1-7.
35. Ратушняк Г. С. Моделювання тепловтрат з біогазової установки в ході розміщення її в ґрунті [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 1(221). – С. 84-88.
36. Ратушняк Г. С. Дослідження впливу регулюючого пристрою з зручнообтічними виконавчими елементами на втрати тиску в коліні вентиляційної системи [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: "Будівництво". - № 10(18). - 2014. - С. 274-279.
37. Ратушняк Г. С. Експериментальні дослідження робочих характеристик регулюючого пристрою з зручнообтічними виконавчими елементами в системах аспірації підприємств харчової промисловості [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія "Технічні науки". - № 1(84). - 2014. - С. 162-169.
38. Ратушняк Г. С. Оцінювання механічних та реологічних характеристик бетону неруйнівним та руйнівним методом при пресуванні бетонної суміші [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 1. - С. 29-34.
39. Ратушняк Г. С. Використання геліоустановок для термостабілізації процесу виробництва біогазу [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 1. - С. 156-161.
40. Ратушняк Г. С. Моделювання теплових процесів енергоефективного біореактора з сонячним колектором [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 2. - С. 120-123.
41. Ратушняк Г. С. Оцінювання механічних та реологічних характеристик бетону неруйнівним та руйнівним методом при пресуванні бетонної суміші [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс // Сучасні технології матеріали та конструкції у будівництві. – 2014. – № 1(16). – С. 29-34.
42. Ратушняк Г. С. Удосконалення регулювання багатофазних потоків в системах аспірації харчових та переробних виробництв [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Вібрації в техніці та технологіях в переробних і харчових виробництвах : збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-технічної конференції, Вінниця, 25-26 квітня 2013 р. -Вінниця : ВНАУ, 2013. – С. 66.
43. Ратушняк Г. С. Енергоощадні схеми вентиляційних систем з вдосконаленою конструкцією регулюючих пристроїв [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Енергоефективність в будівництві та архітектурі - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 4.- С. 231-235.
44. Ратушняк Г. С.Енергоефективність біоконверсії при термостабілізації анаеробного бродіння субстрату в біогазовій установці з альтернативним джерелом тепла [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 квітня 2013 р. - Вінниця : ВНАУ ,2013. - С. 66.
45. Ратушняк Г. С. Усовершенствование механизмов регулирования расходов рабочей среды аэродинамических систем [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковский // Молодой ученый. - 2013. - № 1. - С. 18-22.
46. Ратушняк Г. С. Снижение расхода энергии системами вентиляции путем совершенствования аэродинамических свойств фасонных частей [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковский // Вестник БрГТУ. Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология.-Брест. - 2013. - № 2(80). - С. 82–85.
47. Ратушняк Г. С. Оцінка впливу конструкцій регулювальних пристроїв аеродинамічних мереж на їхні коефіцієнти місцевих опорів [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Будівлі та конструкції із застосуванням нових матеріалів та технологій. - 2013. - Вип. 3. - С. 3-8.
48. Ратушняк Г. С. Вплив температурних режимів ферментації та седиментаційних параметрів субстрату на продуктивність біогазової установки [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, І. А. Кощеєв // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 1. - С. 61-64.
49. Ратушняк Г. С. Оцінювання надійності функціонування вентиляційних систем за допомогою нейро-нечітких мереж [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 1. - С. 51-56.
50. Ратушняк Г. С. Енергоощадна технологія влаштування вертикального глибинного анодного заземлювача з металонасиченого бетону [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 2. - С. 67-72.
51. Ратушняк Г. С. Моделювання управління ризиком на газових мережах з використанням функцій належності лінгвістичних змінних методом парето [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 1. - С. 38-42.
52. Ратушняк Г. С. Моделювання енергоефективності функціонування аеродинамічних мереж за допомогою нечіткої бази [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія "Технічні науки". - № 10, т. 2(59). - 2012. - С. 155-163.
53. Ратушняк Г. С. Модель багатофакторної оцінки енергоефективності функціонування аеродинамічних мереж [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський, С. В. Савчук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2012. - № 1. - С. 95-103.
54. Ратушняк Г. С. Глибинний анодний заземлювач із зменшеною металоємністю [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2012. - № 1. - С. 62-65.
55. Ратушняк Г. С. Енергоефективність біоконверсії при термостабілізації анаеробного бродіння субстрату в біогазовій установці з тепловим насосом [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2012. - № 2. - С. 145-151.
56. Ратушняк Г. С. Планування багатофакторного експерименту для дослідження регулюючих пристроїв аеродинамічної мережі [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2012. - № 2. - С. 99-106.
57. Ратушняк Г. С. Шляхи підвищення ефективності біогазових установок [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – Київ : КНУБА, 2012. - № 16. – С. 72-78.
58. Збірник наукових праць “Еколого-енергетичні проблеми сучасності”. – Одесса, 2011. – С. 125–127.
59. Збірник наукових праць “Еколого-енергетичні проблеми сучасності”. – Одесса, 2011. – С. 118–119.
60. Ратушняк Г. С. Математична модель оцінювання технічного стану розподільчих газових мереж [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Перша міжнародна наукова конференція "Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах" (ВКДТС-2011), 18-20 жовтня. Збірник тез доповідей.-Вінниця: ВНТУ. - 2011. - С.168.
61. Бікс Ю. С. Математична модель зміни величини бульбашки повітря в процесі виготовлення бетонних виробів [Текст] / Ю. С. Бікс, Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 2. - С. 14-17.
62. Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2011. – № 2(21). – С. 73–78.
63. Ратушняк Г. С. Оцінка технічного стану сталевих підземних газопроводів з врахуванням впливу блукаючих струмів на інтенсивність електрохімічної корозії [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Нова тема. – 2011. – № 3(29). – С. 42–43.
64. Гідроприводний керуючий пристрій імпульсного зрошувального апарату [Текст] / А. А. Задорожна, О. І. Павлюк, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц // Вібрації в техніці та технологіях. - 2011. - № 1(61). - С. 82-84.
65. Ратушняк Г. С. Моделювання на основі нечіткої логіки управління технічним станом системи газопостачання [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/295.
66. Ратушняк Г. С. Експериментальна біогазова установка з вертикальним лопатевим перемішувачем та методика дослідження її енергоефективності [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 1. - С. 91-96.
67. Ратушняк Г. С. Інтенсифікація біоконверсії шляхом використання відновлювальних джерел енергії [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 2. - С. 157-160.
68. Ратушняк Г. С. Моделювання взаємодії бетонної суміші з прес-формою під час ущільнення [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, Ю. С. Бікс // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 2. - С. 92-95.
69. Ратушняк Г. С. Лінгвістична логіко-ймовірна оцінка ризиків аварій в системах газопостачання [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2011. - № 2.
70. Ратушняк Г. С. Седиментаційний аналіз перемішування полідисперсного субстрату в біогазовій установці вертикальною пропелерною мішалкою [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, К. В. Анохіна // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2011. – № 8. – С. 37-42.
71. Ратушняк Г. С. Моделювання взаємодії бетонної суміші з прес-формою під час ущільнення [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, Ю. С. Бікс // Сучасні технології матеріали та конструкції у будівництві. – 2011.– № 2. – С. 92–95.
72. Бікс Ю. С. Математична модель зміни величини бульбашки повітря в процесі виготовлення бетонних виробів [Текст] / Ю. С. Бікс, Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 2.– С. 14-17.
73. Ратушняк Г. С. Енергозберігаючі та альтернативні технології енергозабезпечення агропромислових підприємств [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Нова тема : технології енергоефективності майбутнього / Асоц. інженерів енергоефективних технологій України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.иїв, 2010. - № 2(25). - С. 21-23.
74. Ратушняк Г. С. Інноваційні методики підготовки фахівців з управління енергозберігаючими проектами в біоконверсії [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. - Київ - Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2010. - Вип. 24. - С. 460-464.
75. Ратушняк Г. С.Вдосконалення регулювання аеродинамічних потоків трубопровідних систем [Текст] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - № 4. - С. 26-33.
76. Ратушняк Г. С. Розроблення моделі оцінювання технічного стану розподільчих газопроводів для створення муніципальної ГІС підсистеми газопостачання [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Збірник наукових праць “Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку”. – 2010. – № 4. – С. 234-237.
77. Ратушняк Г. С. Моделювання інтелектуальної підтримки прийняття рішення щодо оцінки стану системи газопостачання методом парних порівнянь [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2010. – № 1(17). – С. 52–55.
78. Ратушняк Г. С. Моделювання надійності системи газопостачання з використанням нечітких баз знань [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Нова тема. – 2010. – № 1(24). – С. 20–22.
79. Ратушняк Г. С. Дослідження параметрів процесу перемішування органічної маси в біогазовій установці з вертикальним пропелерним перемішувачем [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія "Технічні науки". - 2010. - № 5. - С. 139-144.
80. Ратушняк Г. С. Моделювання нестаціонарних режимів теплообмінув біогазових реакторах [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2010. - № 2. - С. 142-145.
81. Ратушняк Г. С. Модель багатофакторної оцінки технічного стану системи газопостачання [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 1. - С. 125-131.
82. Ратушняк Г. С. Точність регулювання гідроприводу стабілометра з коректувальним пристроєм [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 1. - С. 86-94.
83. Ратушняк Г. С. Управління технологічним процесом біоконверсії при перемішуванні субстрату [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 2. - С. 117-121.
84. Ратушняк Г. С. Експертна система на базі нечіткої логіки прогнозування продуктивності біогазової установки з механічним перемішувальним пристроєм [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2010. - № 3.
85. Ратушняк Г. С. Моделювання теплового режиму на початковій фазі бродіння в біогазовій установці з пропелерною мішалкою [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вісник ХНУ. – 2010. – № 4. – С. 19-22.
86. Ратушняк Г. С. Моделювання з використанням лінгвістичних змінних процесу біоконверсії перемішуванням субстрату [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вібрації в техніці та технологіях. – 2010. – № 4(60). – С. 130-137.
87. Ратушняк Г. С. Багатошарові захисні конструкції від тепловтрат з герметичним повітряним прошарком [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2009. - № 1. - С. 38-42.
88. Ратушняк Г. С. Шляхи вдосконалення енергоощадних технологій при утилізації органічних відходів в системах біоконверсії [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 659 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 151–153.
89. Ратушняк Г. С. Моделювання надійності систем газопостачання на основі лінгвістичної інформації [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 1. - С. 97-103.
90. Ратушняк Г. С. Інноваційний розвиток науково-педагогічної діяльності при підготовці фахівців для будівельної галузі в подільському регіоні [Текст] / Г. С. Ратушняк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 2. - С. 165-170.
91. Ратушняк Г. С. Еколого-економічна оцінка інноваційних енергозберігаючих проектів біоконверсіі [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 2. - С. 152-154.
92. Ратушняк Г. С. Тепломасообмінні процеси в біогазових установках [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Нова тема : технології енергоефективності майбутнього / Асоц. інженерів енергоефективних технологій України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2008. - № 2. - С. 21-23.
93. Ратушняк Г. С. Моделювання тепломасообмінних процесів в біогазових установках [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - 2008. - Вип. 12. - С. 53-58.
94. Ратушняк Г. С. Тепловтрати в біогазових установках при різних температурних режимах анаеробного бродіння [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 5. - С. 20-24.
95. Ратушняк Г. С. Визначення впливу робочих параметрів гідроприводу стабілометра на точність вимірювання динамічних характеристик випробуваного зразка ґрунту [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 3. - С. 83-87.
96. Ратушняк Г. С. Гідропривідний віброзбурюючий пристрій коливальних рухів відвалів канавокопача [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Вісник ХНУ. - 2008. - № 3. - С. 47-50.
97. Джеджула В. В. Енергозберігаючі системи повітророзподілення з текстильними повітроводами [Текст] / В. В. Джеджула, Г. С. Ратушняк // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник. Серія "Технічні науки". - 2008. - № 84. - С. 218-223.
98. Ратушняк Г. С. Моделювання процесів теплообміну при вібраційному впливі в багатокомпонентних сумішах біореакторів [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/41.
99. Ратушняк Г. С. Визначення комплексних спектрів оцінювання взаємодії елементів системи формування декоративних бетонних виробів [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян, О. Д. Панкевич // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008. - № 5. - С. 81-84.
100. Ратушняк Г. С. Математична модель роботи гідроприводу стабілометра при циклічному об`ємному навантаженні зразка ґрунту [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008. - № 5. - С. 85-95.
101. Ратушняк Г. С. Аналіз методів математичного моделювання для визначення теплової передачі через багатошарові захисні конструкції [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2007.- № 4. - С. 173-141.
102. Ратушняк Г. С. Гідропривод стабілометра з корекцією його динамічних властивостей [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2007.- № 4. - С. 98-109.
103. Ратушняк Г. С. Енергозбереження в системах виробництва газу [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Співпраця для вирішення проблеми відходів : матер. IV Междунар. конф., Харків, 31 січня -1 лютого 2007 р. - Харків, 2007. - С. 180-182.
104. Ратушняк Г. С. Обладнання із віброактиватором для виробництва біогазу [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 4. - С. 71-74.
105. Ратушняк Г. С. Модель вимушених коливань прямокутної пластини при вібросиловому формуванні дрібноштучних блоків із застосуванням еластичних адаптивних доущільнювачів [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2006.- № 3. - С. 83-86.
106. Ратушняк Г. С. Становлення та розвиток наукових досліджень для будівельної галузі в Подільському регіоні [Текст] / Р. С. Ратушняк // Зб. доповідей IV всеукр. конференції "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві". Вінниця: ВНТУ.- 2005. - С. 12-20.
107. Ратушняк Г. С. Автоматичне управління в системах біоконверсії [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 6. - С. 116-121.
108. Ратушняк Г. С. Інтенсифікація теплообміну та термостабілізація біореакторів [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 2. - С. 26-30.
109. Ратушняк Г. С. Математична модель процесу ущільнення ґрунтів гідравлічним приводом вібраційних машин [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Б. Волошин // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 1. - С. 87-97.
110. Ратушняк Г. С., Чухряєва О. Г. Багатофакторний аналіз теплоізоляційних матеріалів для термореновації будівель на основі лінгвістичної інформації
111. Ратушняк Г. С. Інтенсифікація виробництва та підготовки біогазу для використання в теплотехнічному обладнанні [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - 2005. - Вип. 8. - С. 52-59.
112. Ніколайчук I. I. Математичне моделювання і оптимальне управління робочим процесом сушильної камери [Текст] / I. I. Ніколайчук, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 196-199.
113. Ратушняк Г. С. Моделювання процесу вібросилового формування декоративних блоків із застосуванням еластичних адаптивних доущільнювачів. [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 5. - С. 40-42.
114. Ратушняк Г. С. Еколого-економічне обґрунтування вибору теплоізоляційних матеріалів для термореновації будівель [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Чухряєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 3. - С. 31-34.
115. Ратушняк Г. С. Аналіз математичних моделей гнучкого адаптивного привантаження для вібраційного ущільнення бетонної суміші [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 2. - С. 26-28.
116. Ратушняк Г. С. Моделювання надійності системи теплогазопостачання на основі лінгвістичної інформації [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. А. Левицький, О. Г. Ратушняк // Зб. доповідей IV всеукр. конференції "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві". - Вінниця : ВНТУ, 2003. - С. 179-192.
117. Ратушняк Г. С. САПР вибору засобів обліку водоспоживання для індивідуальних житлових будинків [Текст] / Г. С. Ратушняк, С. Й. Шаманський // Зб. доповідей IV всеукр. конференції "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві". Вінниця: ВНТУ.- 2003.- С. 86-92.
118. Ратушняк Г. С. Математическое моделирование процессов формования декоративных бетонных блочков: II метод динамической функции Грина в анализе поля перемещений, генерируемого объемным источником упругих волн [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Теория и практика процессов. Измельчения, разделения, смешивания и уплотнения: сб. наук. пр. Одесса: ОНМА.- Вип.10. - 2003.-С. 152-158.
119. Ратушняк Г. С. Математическое моделирование процессов формования декоративных бетонных блочков: I метод матрицы Грина в анализе динамики вязкоупругой среды, характеризуемой моделью Максвелла [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Теория и практика процессов. Измельчения, разделения, смешивания и уплотнения: сб. наук. пр. Одесса: ОНМА.- Вип.10. - 2003.-С. 147-151.
120. Ратушняк Г. С. Порівняльний аналіз математичних моделей розрахунків прогинів еластичного привантаження під час формування декоративних бетонних блочків: моделі гнучких пластин та мембоан. ІІ [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Херсонського державного технічного університету. - 2002. - № 2(15). - С. 396-398.
121. Ратушняк Г. С. Порівняльний аналіз математичних моделей розрахунків прогинів еластичного привантаження під час формування декоративних бетонних блочків: моделі гнучких пластин та мембоан. І [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Херсонського державного технічного університету. - 2002. - № 2(15). - С. 393-395.
122. Ратушняк Г. С. Екологічні та економічні аспекти будівництва й експлуатації системи теплозабезпечення індивідуального житла [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк // Індивідуальний житловий будинок : збірка. - Вінниця : Континент, 2001. - С. 129-131.
123. Ратушняк Г. С. Проблеми розвитку бетонів високої міцності [Текст] / Г. С. Ратушняк, Тадеуш Цєнжак, Л. В. Закорчменний // Індивідуальний житловий будинок : збірка. - Вінниця : Континент, 2001. - С. 19-29.
124. Ратушняк Г. С. Бетони високої міцності - проблеми розвитку і виготовлення [Текст] / Г. С. Ратушняк, Л. В. Закорчменний, Тадеуш Цєнжак // Будівництво України. - 2001. - № 4. - С. 21-24.
125. Ратушняк Г. С. Удосконалення підготовки інженерно-технічних кадрів в області геодезичного забезпечення будівництва [Текст] / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова // Науково-технічний збірник. Інжннерна геодезія. - Київ : КНУБА, 2000. - Вип. 44. - С. 90-92.
126. Волошин О. Б. Установка для триосних досліджень дорожньо-будівельних матеріалів [Текст] / О. Б. Волошин, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 1996. - № 1-2. - С. 7-11.
127. Ратушняк Г. С. Визначення крену вежових споруд [Текст] / Г. С. Ратушняк // Вісник геодезії та картографії. - 1995. - №1 (3). - С. 48-52.
128. Ратушняк Г. С. Моделирование технологических параметров импульсных дождевальных аппаратов [Текст] / Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // "Применение колебаний в технологиях. Расчёт и проектирование машин для реализации технологий". - 1994. - С. 59-60.
129. Ратушняк Г. С. Прогрессивная система обучения инженерной геодезии [Текст] / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова // Геодезия и картография. - 1994. - № 418. - С. 46-48.
130. Ратушняк Г. С. Автоматизация картографирования на основе метода цепного кодирования информации [Текст] / Г. С. Ратушняк, С. Г. Лютворт // Геодезия, картография и аэрофотосъемка : Респ. межвед. науч.-техн. сб. - 1992. - Вып. 53. - С. 114-120.
131. Ратушняк Г. С. Составление гидролого - климатических карт с использованием цифровой модели местности [Текст] / Г. С. Ратушняк // Геодезия, картография и аэрофотосъемка : респ. межвед. науч.-техн. сб. - 1989. - Вып. 50. - С. 117-121.
132. Ратушняк Г. С. Исследование динамики рабочих процессов импульсного дождевального аппарата [Текст] / Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидромелиорация и гидротехническое строительство : респ. межвед. науч.-техн. сб. - 1988. - Вып. 16. - С. 99-100.
133. Ратушняк Г. С. Испарение с поверхности снежного покрова в Забайкалье [Текст] / Г. С. Ратушняк // Гидролого-климатические основы гидротехнических мелиораций : сборник научных трудов. - Омск : ОмСХИ, 1987. - С. 24-26.
134. Моделирование динамики работы вертикального виброконвейера с гидроприводом [Текст] / А. Ф. Пономарчук, М. Е. Иванов, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ. межвед. науч.-техн. сб. - Киев : "Техника", 1987. - Вып. 23. - С. 107-113.
135. Пономарчук А. Ф. Импульсный дождевальный аппарат [Текст] / А. Ф. Пономарчук, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидротехника мелиорация. Москва : ВО "Агропромиздат", 1986. - № 5. - С. 35-37.
136. Гидроприводный автоматический блок управления импульсным дождевальным апаратом [Текст] / А. Ф. Пономарчук, М. Е. Иванов, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ. межвед. науч.-техн. сб. - Киев : "Техника", 1986. - Вып. 22. - С. 47-50.
137. Гидроуправляющее устройство импульсного дождевального аппарата [Текст] / А. Ф. Пономарчук, М. Е. Иванов, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ. межвед. науч.-техн. сб. - 1985. - Вып. 21. - С. 46-49.
138. Ратушняк Г. С. Гидравлический ударный узел для буровых машин [Текст] / А. Ф. Пономарчук, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Информационный листок о научно-техническом достижении. - 1984. - № 84-15. - 4 с.
139. Ратушняк Г. С. Взаимосвязь элементов теплового и водного балансов в Западном Забайкалье [Текст] / Г. С. Ратушняк // Вопросы изучения поверхностных и подземных вод Сибири : сб. науч. тр. - Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1982. - С. 30-35.
140. Изменчивость элементов теплового и водного балансов в зоне западного участка БАМ [Текст] / В. С. Мезенцев, В. М. Левшунов, В. В. Лоскутов [и др.] // Гидрологические исследования и мелиорация в Сибири : научные труды института. - Красноярск, 1979. - С. 56-66.
141. Исследование климатических факторов, определяющих направление и режимы гидромелиораций в зоне западного участка БАМ [Текст] / В. С. Мезенцев, В. М. Левшунов, В. А. Попов [и др.] // Гидрологические исследования и мелиорация в Сибири : научные труды института. - Красноярск, 1979. - С. 56-66.
142. Ратушняк Г. С. Контроль параметрів температурних напорів в одно- та багатофазних середовищах [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 193-195.

Тези доповідей (48)

1. Шляхи підвищення енергоефективності термокаталітичних реакторів при очищенні газових викидів [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, О. Г. Лялюк, А. О. Лялюк // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2021/paper/view/11807.
2. Панкевич В. В. Шляхи підвищення енергоефективності індивідуальних житлових будинків [Електронний ресурс] / В. В. Панкевич, Г. С. Ратушняк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9036.
3. Панкевич О. Д. Аналіз проектних рішень систем опалення з мінімальними енерговитратами [Електронний ресурс] / О. Д. Панкевич, Г. С. Ратушняк, О. Паламарчук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9038.
4. Дацюк В. І. Аналіз та обґрунтування показників надійності теплових мереж і систем опалення та інноваційні технології її підвищення [Електронний ресурс] / В. І. Дацюк, Г. С. Ратушняк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9103.
5. Ратушняк Г. С. Особливості влаштування системи вентиляції в приміщеннях лікарні [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, З. Ю. Сухорук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9619.
6. Горюн О. Ю. Моделювання теплопередавання у модифікованому вузлі примикання балконної плити до зовнішньої стіни [Електронний ресурс] / О. Ю. Горюн, Г. С. Ратушняк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/8805.
7. Ратушняк Г. С. Аналіз факторів впливу на енергефективність теплоізоляційної оболонки будівель [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, В. В. Панкевич // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10798.
8. Біогазова установка із сонячним колектором [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, К. В. Анохіна, А. О. Лялюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10790.
9. Ратушняк Г. С. Енергоефективна система забезпечення мікроклімату в приміщеннях лікарні [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк,З. Ю. Сухорук // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10920.
10. Ратушняк Г. С. Критерії найдійності систем вентиляції [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, Є. П. Юзькова, А. О. Лялюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10946.
11. Ратушняк Г. С. Методи та критерії оцінювання енергоефективності систем вентиляції [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, В. І. Дацюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10789.
12. Ратушняк Г. С. Система створення мікроклімату для типового житлового будинку з використанням відновлюваних джерел енергії [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, К. С. Пригода // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10943.
13. Ратушняк Г. С. Шляхи підвищення енергоефективності теплонасосних установок [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, Д. А. Шпіта // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10962.
14. Ратушняк Г. С. Використання теплоізоляційних матеріалів на основі аерогелю для зменшення тепловтрат будівель / Ратушняк Г. С., Горюн О. Ю. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 320-322. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5939/5012
15. Материнська О. Ю. Шляхи зменшення негативного впливу теплопровідних включень при експлуатації будівлі [Електронний ресурс] / О. Ю. Материнська // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/3934.
16. Ободянська О. І. Дослідження впливу параметрів анодного заземлення на захист газопроводів від електрохімічної корозії [Електронний ресурс] / О. І. Ободянська, Г. С. Ратушняк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4129.
17. Мандибура В. Шляхи зниження енергоспоживання при виробництві штучного холоду [Електронний ресурс] / В. Мандибура // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/3968.
18. Шпіта Д. А. Енергоощадні системи забезпечення мікроклімату промислової будівлі з використанням теплових насосів [Електронний ресурс] / Д. А. Шпіта // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4665.
19. Каскадна біогазова установка [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян, К. В. Колесник, А. О. Лялюк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4026.
20. Паламарчук О.М. Шляхи підвищення енергоощадності при створенні мікроклімату в адміністративнопобутових приміщеннях виробничого комплексу / Паламарчук О.М., Ратушняк Г.С. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 279-282. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/ index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5950/4934
21. Панкевич В.В. Чинники, що впливають на прийняття рішення по проведенню термомодернізації / Панкевич В.В., Ратушняк Г.С., Лялюк О.Г. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 285-288. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5952/4937
22. Грідін А. Ю. Особливості забезпечення мікроклімату спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд / Грідін А. Ю. Ратушняк Г. С. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 298-301. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5967/4968
23. Корпанюк М.С. Обґрунтування використання теплових насосів для створення мікроклімату в приміщеннях школи / М. С. Корпанюк., Г. С. Ратушняк // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 337-340. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/ paper/viewFile/5936/5068
24. Ратушняк Г. С. Аналіз факторів оцінки надійності технічного стану теплового насоса / Г. С. Ратушняк, Д. А. Шпіта // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 352-356. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/6135/5116
25. Бікс Ю. С. Моделювання теплотехнічних параметрів багатошарових огороджувальних конструкцій із теплоізоляційних матеріалів органічного походження [Текст] / Ю. С. Бікс, А. О. Лялюк, Г. С. Ратушняк // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 356-358.
26. Корпанюк М. Енергоефективність комбінованих систем опалення приміщень навчальних закладів з використанням теплових насосів [Електронний ресурс] / М. Корпанюк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/3963.
27. Ратушняк Г. С. Моніторинг корозії підземних сталевих газорозподільних мереж [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2618.
28. Байбак Д. С. Використання альтернативного джерела енергії – сонячного колектора в системі опалення [Електронний ресурс] / Д. С. Байбак, Г. С. Ратушняк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2611.
29. Ратушняк Г. С. Моделювання кінетики перемішування субстрату в біогазовій установці з чашковим перемішувачем [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, К. В. Колесник // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2469.
30. Ратушняк Г. С. Енергоефективні регулювальні пристрої витрати аеродинамічних потоків систем вентиляції та аспірації [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2459.
31. Ратушняк Г. С. Напрямки підвищення енергоефективності біоконверсії шляхом зменшення енергозатрат на виробництво біогазу [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2458.
32. Ратушняк Г. С. Моделювання прогнозованої надійності трубопроводів теплових мереж [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, М. В. Свідеревич // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2457.
33. Ратушняк Г. С. Ефективність підвищення термічного опору огороджуючих конструкцій житлових будівель [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, У. О. Мєдвєдєва // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2450.
34. Корпанюк М. С. Доцільність використання теплових насосів в енергоефективних системах опалення [Електронний ресурс] / М. С. Корпанюк, Г. С. Ратушняк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/1998.
35. Ратушняк Г. С. Експлуатаційна надійність трубопровідного транспорту [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, В. М. Желих // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3309.
36. Ратушняк Г. С. Економічна ефективність підвищення експлуатаційної надійності газорозподільних мереж шляхом впровадження електрохімічного захисту трубопроводів [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3317
37. Ратушняк Г. С. Енергоощадні системи забезпечення мікроклімату в промислових будівлях [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, Д. А. Шпіта // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3334.
38. Ратушняк Г. С. Підвищення енергоощадності багатоповерхових будинків шляхом вдосконалення вузлів примикання огороджуючих конструкцій [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Материнська // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3333
39. Корпанюк М. С. Підвищення енергоефективності децентралізованих систем теплопостачання [Електронний ресурс] / М. С. Материнська, В. С. Мандибура, О. С. Паламарчук, Г. С. Ратушняк // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3352
40. Ратушняк Г. С.Підвищення енергоефективності систем вентиляції та аспірації шляхом вдосконаленя механізмів регулювання аеродинамічних потоків [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3330.
41. Свідеревич М. В. Оцінювання технічного стану трубопроводів теплових мереж та їх надійності [Електронний ресурс] / М. В. Свідеревич, Г. С. Ратушняк // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3331.
42. Ратушняк Г. С. Енергоефективні системи забезпечення мікроклімату в промисловій будівлі [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, Д. А. Шпіта ; наук. кер. Г. С. Ратушняк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/3181.
43. Поліщук М. В. Моделювання надійності теплових мереж з використанням нечітких баз знань [Електронний ресурс] / М. В. Поліщук, Г. С. Ратушняк // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=24&mat=227.
44. Свідеревич М. В.Оцінювання впливу конструктивних характеристик теплових мереж на їх надійність з використанням нечіткої логіки [Електронний ресурс] / М. В. Свідеревич, Г. С. Ратушняк // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Інноваційні технології в будівництві-2016", м. Вiнниця, 5-7 листопада 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2016/paper/view/1571.
45. Кощеєв І. А. Енергозабезпечення процесу виробництва біогазу з використанням сонячної енергії [Електронний ресурс] /І. А Кощеєв .Г. С. Ратушняк // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015), Вінниця, 16-17 квітня 2015 р. - Електронні текстові дані. - 2015. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=15&mat=116
46. Поліщук М. В. Фактори впливу на надійність мереж систем теплопостачання [Електронний ресурс] / М. В. Поліщук Г. С. Ратушняк - // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015), Вінниця, 16-17 квітня 2015 р. - Електронні текстові дані. - 2015. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=15&mat=107
47. Ратушняк Г. С. Шляхи підвищення екологічної безпеки систем газопостачання [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Збірник наукових праць “Еколого-енергетичні проблеми сучасності”. – Одесса, 2011. – С. 123–125.
48. Ратушняк Г. С. Технічна та гуманітарна складова при підготовці фахівців з управління інноваційними енергозберігаючими проектами [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк // Гуманізм та освіта : X міжнародна науково-практична конференція, Вінниця, 2010 р. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Ratushnyak_Ratushnyak.php.